Burghgraef Van Tiel & Partners Nieuwsbrief December 2015

Casus: Brand in de bakwand

Burghgraef van Tiel & Partners Nieuwsbrief december 2015Onlangs werden wij benaderd nadat er brand was ontstaan in een bakwand met gasgestookte frituurbakken. De zoveelste brand, helaas, waardoor de totale schadelast veroorzaakt door bakwanden inmiddels al in de miljoenen liep. Omdat een dergelijke brand zo vaak was voorgekomen, werd ons gevraagd wat een verzekerde preventief kan doen om brand in een bakwand te voorkomen.

Situatie

De directe aanleiding was een heftige brand in een bakwand, die niet meer te blussen was. De installatie was circa 7 jaar oud en werd vrijwel dagelijks gebruikt. Er waren twee soorten pijpen aangesloten op de bakwand: een dunne buis die gebruikt werd voor de afzuiging van de verbrandingsgassen, afkomstig van de gasbranders van de frituurbakken. En een dikke buis voor de afzuiging van de vetdampen. Het brandbeeld gaf aan dat er brand was ontstaan in de dikke pijp. In die dikke pijp waren de verkoolde resten zichtbaar van een dikke laag vet.

In de buis waren geen ontstekingsbronnen aanwezig. Daardoor bestaat het vermoeden dat er in de loop der jaren een dikke laag vet is ontstaan en dat het vet door de hoge temperatuur van de verbrandingsgassen is ontstoken.

Burghgraef van Tiel & Partners Nieuwsbrief december 2015Zoals gezegd ging het om een heftige brand, veroorzaakt door de grote hoeveelheid vet in de kanalen. Als een dergelijke hoeveelheid vet eenmaal brandt, krijg je de brand niet meer uit. Bij de meeste bakwanden zijn de vetkanalen namelijk niet meer op een eenvoudige manier te bereiken.

Preventieadvies

Hoe kan je dit soort branden voorkomen? Bij bestaande installaties behoren de volgende acties genomen te worden:

1. Reinigen van de buizen mogelijk maken door veegluiken te plaatsen.

Als het niet mogelijk is om veegluiken te plaatsen, dan stellen wij de volgende methode voor:

2. Periodieke camera-inspectie om te kijken of er inderdaad vervuiling is. De firma Altena kan een inspectie verzorgen. Kostenindicatie: € 125,- excl. BTW per object.

3. Reiniging van de kanalen als dat nodig is. Bij kanalen en afzuigwanden boven de fornuizen geldt: is de vervuiling 0,5 mm of dikker, dan moeten de kanalen worden gereinigd. Bij bakwanden met kanalen onderin de buis geldt: is de vervuiling 5 mm of dikker, dan moeten de kanalen worden gereinigd. Hoe reinig je?

4. Reiniging door de bakwand weg te halen en de situatie te verbeteren. De firma Altena Cleaning (www.altena.com, contactpersoon Andre van Duin, bereikbaar op 0416 – 67 07 00) kan hierbij adviseren en de aanpassingen verzorgen.

Preventie bij nieuwe installaties:

1. Leidingen vervaardigen uit RVS. Niet uit aluminium, want aluminium houdt de brand niet tegen.

2. Leidingen voorzien van voldoende veegluiken, zodat de leidingen geheel kunnen worden gereinigd.

Burghgraef van Tiel & Partners Nieuwsbrief december 20153. Als advies opnemen: een vetafscheider (zie foto) plaatsen naar de zijkant van de wand. Daar zuig je de lucht door. Ook kunnen de rookgassen van de gasbranders beter via een afzonderlijke leiding worden afgevoerd, maar dit punt zal vermoedelijk lastig uitvoerbaar zijn en op veel weerstand stuiten. Gelukkig hoeft dit ook niet als het kanaal goed wordt gereinigd.

Ten slotte

Nederland kent helaas geen normen voor reiniging van vetkanalen in bakwanden. Dat komt doordat de wetgever in Nederland hoofdzakelijk normen stelt die zich richten op het beschermen van de mens. Niet op het beschermen van het materieel. Wij zouden daarentegen als land, op dit gebied, nog iets van onze buurlanden kunnen leren. In tegenstelling tot Nederland, zijn bovengenoemde punten namelijk wel verplicht in Engeland!