Burghgraef Van Tiel & Partners

Toekomst Burghgraef van Tiel & Partners

Toen Johan van Tiel mij in 2004 benaderde om samen een inspectiebureau op te starten, formuleerden we drie doelen:

  • Plezier in samenwerken
  • Jonge mensen opleiden
  • Zakelijk succes

Het was geen gemakkelijke begintijd. Toch hebben we doorgezet. En met succes! Na het overlijden van Johan in mei 2014 stond ik weer voor een keuze: gaan we door of verkopen we de boel? En als we door gaan, ga ik alleen door of zoek ik er een partner bij? Bij het nemen van die beslissing ben ik niet over één nacht ijs gegaan. ‘k Heb veel gesprekken met diverse partijen gevoerd om te klankborden.

Door al die gesprekken werd het gevoel om juist zelfstandig verder te gaan, steeds sterker. Door zelfstandig en met onze vaste kern door te gaan, kunnen we de koers voortzetten die we in 2004 hebben uitgezet.

It giet oan!

Ik heb, in goed overleg met de erven van Johan, besloten om helemaal op eigen kracht verder te gaan. De aandelen heb ik inmiddels overgenomen.

Voor de markt verandert er niets. We gaan onder exact dezelfde naam en met bekende gezichten verder. Ons bezoekadres blijft Raadhuisplein 2c in Lekkerkerk. De andere contactgegevens blijven ook ongewijzigd. We hebben wel veel nieuwe plannen. Die worden de komende tijd uitgewerkt. Het spreekt wellicht voor zich dat we je daar natuurlijk over zullen informeren.

Vol vertrouwen ga ik de toekomst tegemoet.