Dakventilator Oorzaak Schade

Ventilatoren vaak oorzaak van dakbranden

Vandaag woedde in Genemuiden een grote brand, ontstaan in een dakventilator. Onze cijfers tonen aan dat het aantal branden dat ontstaat in (dak)ventilatoren de laatste jaren aanzienlijk is gestegen. De verzekeringsmarkt heeft inmiddels al enkele tientallen miljoenen euro’s uitgekeerd aan schades ten gevolge van dit soort (dak)branden. Vooral in industriële omgevingen waar gewerkt wordt met vettige dampen, vinden veel dakbranden plaats. Een van de belangrijkste oorzaken van dakbranden zijn (dak)ventilatoren.

Om de kans op dakbranden te verkleinen moet je weten waarom dakbranden ontstaan. Een van de meest voorkomende oorzaken van brand in ventilatoren ligt in het feit dat de motorkoeling niet goed functioneert. De reden waarom de motorkoeling niet goed werkt is weer te herleiden naar vervuiling, zoals aantasting van vet en bakdampen, in combinatie met afgezogen stof. Daardoor gaat de motor zwaarder draaien en kan de motorkoeling niet meer worden gegarandeerd. Twee andere veelvoorkomende oorzaken zijn onvoldoende onderhoud en verkeerd afgestelde thermische beveiligingen.

Als gevolg van dakbranden kan forse schade ontstaan. Een dergelijke brand kan zelfs leiden tot een total loss. Helaas kennen wij hier meerdere voorbeelden van. Waarom de schade zo kan oplopen? Dat komt omdat dergelijke branden vaak pas laat worden gesignaleerd, omdat de rook zich boven het dak bevindt waardoor het personeel een brand pas laat ontdekt. In dit soort situaties zal ook de brandmeldinstallatie een brand pas laat signaleren. Daarnaast draaien dergelijke ventilatoren ook veelal buiten werktijd, waardoor een brand eveneens laat ontdekt wordt.

Kans op schade reduceren

Burghgraef van Tiel & Partners heeft een passende oplossing om de kans op schade door (dak)ventilatoren te reduceren. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op via info@risicoinspecties.nl of bel ons gewoon: 085 – 4899300.