Afvalverwerkend Bedrijf

Afvalbranden bij recyclingbedrijven

Afvalbranden bij recyclingbedrijven ontstaan vaak buiten werktijd. Een van de regelmatig voorkomende oorzaken is broei. Aangezien het aantal afvalbranden bij recyclingbedrijven de laatste jaren fors is toegenomen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de manier waarop je dit soort branden kan voorkomen. Een van de manieren ter voorkoming van brand is het tijdig signaleren van temperatuurverhoging. Dit signaleren kan onder andere met behulp van thermische camera’s. Dit zijn camera’s die registreren of de gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde alarmdrempel. Veelal is die alarmdrempel buiten werktijd niet hoger dan 50°C, terwijl de drempel onder werktijd wel op 200°C kan worden ingesteld. Op dat moment kunnen medewerkers de situatie immers in de gaten houden, want er worden flitsers en sirenes geactiveerd op het moment dat de ingestelde temperatuur overschreden wordt.

Volgens een van onze risk engineers, Ronald Koster, zou iedere ondernemer het probleem eigenlijk bij de bron moeten aanpakken. “Want daar begint het letterlijk: bij de bron. Je moet niet alleen iets doen op het gebied van detectie, maar je moet ook weten wat voor materiaal je inzamelt, op welke manier je het verwerkt en hoelang je het opslaat. Dat betekent kennis en bewustwording, juist op de werkvloer. Niet alleen om mens en milieu te beschermen, ook om economische redenen. Een schade kost altijd geld. Daarnaast wordt het voor recyclingbedrijven met een te grote schadelast of een te hoog risico steeds lastiger om zich te verzekeren. Brandpreventie vraagt net als andere vormen van preventie om investeren in maatregelen die niet meteen tot meer rendement leiden. Die investeringen kunnen van zowel technische als organisatorische aard zijn.”

Controleren op brandgevaar is mogelijk door op gezette tijden de afvalhoop visueel te inspecteren. Daar kunnen thermische camera’s op ingezet worden, maar een bedrijf kan hiervoor ook gebruik maken van een insteeklans en van CO2, KW of NOx-detectoren. Vooral voor recyclingbedrijven hebben wij een passende oplossing gevonden in een samenwerking met Mactwin met het product Cemacs, een automatisch detectiesysteem op basis van thermografie. Visuele inspectie is overigens maar een van de maatregelen die genomen kunnen worden. Meer weten over de manieren om dit soort risico’s te verkleinen? Neem gerust contact met ons op.