Preventie BvT

Preventie

Preventie krijgt steeds meer aandacht. Een mooie ontwikkeling. We krijgen niet alleen werk van de partijen die van origine onze opdrachtgevers waren, de verzekeraars, maar ook verzekerden benaderen ons inmiddels rechtstreeks. Of dat bijzonder is? Nee, feitelijk niet. Het gaat immers om de continuïteit van de bedrijfsonderneming en de wetgeving regelt op dit gebied vrijwel niets.

Uit bovenstaande concluderen wij dat het besef er is, inmiddels dus ook onder verzekerden. Dat zij zich meer en meer realiseren dat veiligheid begint bij echte preventie. Dat preventie niet moet, omdat verzekeraars het van ze eisen, maar dat preventie ze daadwerkelijk iets kan opleveren, namelijk een stukje bedrijfscontinuïteit.

De markt is nog niet zo ver dat we brand kunnen voorkomen. Wat wij wel zien is de tendens dat ook de onderkant van de markt ineens wordt geïnspecteerd. Allemaal mooie ontwikkelingen.