Brandveilig Gebouw

Uitzending Zembla, 23 mei 21.15 NP02

In de Zembla-uitzending van morgen, 23 mei, wordt ingegaan op een aantal zaken met betrekking tot het brandgedrag van gevels voor hoogbouw, in combinatie met de huidige normering. De vraag is namelijk of deze normering is afgestemd op de vergrijzing. Van ouderen wordt verlangd dat zij langer thuis blijven wonen. Door hun hoge leeftijd zijn zij echter wel minder zelfredzaam. In de renovatiemarkt en bij nieuwbouw projecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van lichte bouwmaterialen. De theoretische testmethode toont aan dat de betreffende materialen voldoende brandveilig zijn, maar is de theoretische testmethode wel representatief voor hoogbouw? Met name voor gebouwen waarin mensen gehuisvest zijn die verminderd zelfredzaam zijn zoals ziekenhuizen en 55plus appartementen. Onder andere deze zaken worden behandeld in het programma, waaraan ook Burghgraef van Tiel en Partners haar medewerking verleent als zijnde deskundige op dit gebied. Kijk vooral morgen, woensdag 23 mei, om 21.15 uur naar NPO2. Wij zijn reuze benieuwd naar uw reactie.