Kwetsbare Ouderen Brand Web

Risico oudere en kwetsbare bewoners bij brand in flatgebouwen

Hoe staat het met de brandveiligheid van onze gebouwen? Nadat op 14 juni 2017 de Londense Grenfell-toren afbrandde, heeft ZEMBLA de situatie in Nederland onder de loep genomen. Vooral bij hoge flatgebouwen waar kwetsbare ouderen wonen die verminderd zelfredzaam zijn of hoge flatgebouwen waarin geslapen wordt, blijkt de situatie gevaarlijk als de gevels gemaakt zijn van lichte brandbare bouwmaterialen.

Protocol gemeenten

Gelukkig worden er nu van overheidswege stappen ondernomen. Gemeenten hebben een protocol gekregen voor het inventariseren en onderzoeken van de brandveiligheid van gevels voor risicovolle gebouwen, zoals hoge gebouwen waar zorg verleend wordt, appartementen voor 55-plussers of hotels. Lees de brief en het protocol maar eens.

Dit is absoluut een eerste stap in de goede richting, maar zeker niet voldoende. Men gaat er in dit protocol vanuit dat de testmethode voor brandklasse B conform de NEN-EN 13501-1 representatief is. Deze testmethode is echter een kleinschalige laboratoriumtest, vergelijkbaar met een prullenbakbrand. De vuurlast is natuurlijk vele malen hoger als een geheel appartement in brand vliegt. Bovendien mogen in bepaalde situaties ook nog materialen worden toegepast conform brandklasse D. Dit houdt in dat het rookgetal, de rookproductie dus, niet wordt meegenomen in de test. En dat terwijl de meeste mensen juist dood gaan door rook. Niet door de brand zelf.

Ook worden op dit moment bij renovatieprojecten materialen bevestigd aan de buitenzijde van de wanden, die in naakte toestand maximaal voldoen aan brandklasse E. Pas (enkele weken) later wordt dit materiaal afgeschermd, zodat de vereiste brandklasse B of D wordt behaald. Tijdens de renovatieperiode blijven de mensen echter wel in het complex wonen. In deze periode is het niveau van de brandveiligheid dus veelal lager dan het minimum niveau dat wordt beoogd in het bouwbesluit.

Doordat de gebouwen in Nederland steeds hoger worden en de mensen steeds ouder en hierdoor veelal ook verminderd zelfredzaam, zal in de loop der jaren vermoedelijk blijken dat deze normering onvoldoende veiligheid waarborgt. Ik ben van mening dat de overheid een normering zou moeten maken waarbij de brand zich niet kan uitbreiden via de buitenkant van een complex bij hoge gebouwen en bij gebouwen waarin mensen wonen die niet zelfredzaam zijn.

ZEMBLA

ZEMBLA heeft inmiddels een hele serie aan dit onderwerp gewijd. Het loont absoluut de moeite om de compilatie te bekijken. Het kost niets, alleen 30 minuten van uw tijd.