Uitreiking Echte Preventie Award 2019 @ZZindi 20190409

Burghgraef van Tiel & Partners wint Echte Preventie Award 2019

Dinsdag 9 april was een bijzondere dag in de geschiedenis van Burghgraef van Tiel & Partners. Gisteren sleepten wij namelijk de Echte Preventie Award 2019 in de wacht. Een kroon op het werk dat wij hebben verricht om de wereld te laten zien dat het gebruik en de opslag van lithiumbatterijen gevaar met zich meebrengt. Wij stelden namelijk, samen met onze partner op het gebied van de lithium problematiek Rob Overdijkink van FSE Support, een visiedocument op over het gevaar van lithiumbatterijen. Doel van het document, dat we in februari wereldkundig maakten: het beperken van de schadeomvang, het voorkomen van slachtoffers, het borgen van de bedrijfscontinuïteit en het beperken van milieuschade. We worden regelmatig gebeld door diverse marktpartijen waaronder producenten, verwerkers en vergunningsverleners om advies te geven hoe om te gaan met lithiumbatterijen. Veel bedrijven begrijpen de materie wel, maar weten nog onvoldoende hoe ze hier veilig mee om moeten gaan. Het document geeft hier handvatten voor. Lees hieronder het volledige persbericht.

Heeft u vragen over de manier waarop u om moet gaan met lithiumbatterijen? Lees onze plan van aanpak maar eens of bel ons gewoon.