Zonnepanelen Grote Testdag

Grote Testdag Zonnepanelen: tal van ontwikkelingen

We hebben de Grote Testdag met betrekking tot zonnepanelen op brandbare daken ook moeten uitstellen vanwege de corona crisis, helaas. Deze testdag zit nog wel in de planning, maar zal niet eerder plaatsvinden dan dit najaar. De ontwikkelingen staan echter niet stil op het gebied van zonnepanelen. Wat dacht u bijvoorbeeld van het volgende:

Scope 12 keuring

Wij zijn blij dat sinds kort zonnestroominstallaties door onafhankelijke partijen (Scope 12) kunnen worden gecontroleerd, conform Technisch document 18 (TD18). Door de corona crisis is er vertraging gekomen in het opleidingsprogramma maar eind 2020 zullen er ongetwijfeld voldoende gecertificeerde keurmeesters zijn. Verwacht wordt dat de kwaliteit van de installaties hierdoor op een hoger niveau komt, zodat de kans op een brand vanuit een zonnestroominstallatie verder wordt verkleind. In het inspectieplan is onder andere ook opgenomen welke frequentie moet worden aangehouden voor periodieke inspecties, wat een goede verbetering is. Een terugkerende keuring blijft op dit moment namelijk veelal achterwege, terwijl zonnestroominstallaties wel beschadigd kunnen raken door weersinvloeden.

Brandwerend maken van daken

Daarnaast wordt er momenteel nagedacht over producten, die het dak aan de bovenzijde brandwerend maken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een brandwerende coating, een brandwerend doek of door producten zoals Roofclix. Het laatste product heeft daarnaast ook nog andere voordelen, zoals het voorkomen dat gebouwen teveel opwarmen bij langdurig hete zomers.

Brandbaar isolatiemateriaal

Ook zijn er op dit moment ontwikkelingen gaande waarbij dakisolatieproducten met minder goede brandtechnische eigenschappen – zoals polystyreen of polyurethaan – worden vervangen door isolatieproducten met betere brandtechnische eigenschappen. Doordat de zonnestroominstallatie wordt aangelegd voor een periode van meer dan 20 jaar is het van belang dat het dak ook minimaal zo’n zelfde periode mee kan gaan. Overweegt u om het isolatiepakket inclusief de dakbedekking te vervangen door een product met goede brandtechnische eigenschappen? Goed zo! Wij kunnen deze overweging alleen maar van harte toejuichen.
Let wel: omdat testmethoden niet altijd de werkelijkheid nabootsen is het herkennen van brandveilige isolatieproducten helaas specialistenwerk. Neem daarom voordat u deze keuze maakt contact met ons op, zodat wij u hierin kunnen adviseren.

Meten is weten

Ook op dit gebied gaan de ontwikkelingen snel. De firma Huawei heeft omvormers ontwikkeld die periodiek meetrapporten kunnen genereren waarbij de IV-curve van de aangesloten zonnepanelen automatisch kan worden uitgelezen (Smart I-V curve Analysis). Deze rapporten kunnen op verzoek binnen 10 minuten worden opgesteld, mits er voldoende zonlicht is. Door middel van deze metingen worden fouten zoals hotspots, micro cracks, (bijna) kabelbreuken, kapotte diodes of het uitvallen van panelen gesignaleerd. Op dit moment kan het systeem 14 verschillende fouten automatisch detecteren en is het onderschreven door TÜV Rheinland. Een van de voordelen van deze vorm van analyseren is dat eigenaren van panelen frequenter een controle kunnen laten uitvoeren, waardoor de kans op een brand vanuit de zonnestroominstallatie sterk wordt gereduceerd. Ook kunnen keuringen sneller en vollediger worden uitgevoerd als dergelijke analyses periodiek worden uitgevoerd.

Webinar

Binnenkort kunt u zich inschrijven voor een webinar waarin wij dieper ingaan op de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen bij het plaatsen van zonnepanelen.