Oodit Risicomanagement Platform

Risicomanagementplatform dankzij Oodit-tool

Hoe kunnen de verplichte inspecties of risico inventarisaties verzorgd worden in deze tijden van corona? Burghgraef van Tiel werkt al een jaar samen met moederbedrijf Troostwijk en IT-bedrijf Oodit aan een tool die uitkomst kan bieden. Via die tool is het namelijk mogelijk om op afstand risico-inspecties en inventarisaties uit te voeren.

Onder begeleiding van een ervaren inspecteur doet de klant het voorwerk en neemt met zelf-inventarisatie een deel van de werkzaamheden voor zijn rekening. Om over gevalideerde data te beschikken moet het ophalen van data natuurlijk wel op de juiste manier gebeuren en data moet op de juiste manier verwerkt worden. En zo waarborgen wij uniformiteit in risico-opnamen. Dankzij de Oodit-tool kunnen onze inspecteurs – ook in deze tijd van corona – ‘gewoon’ aan het werk blijven. Naast deze vorm van inspecteren worden de grotere en complexere risico’s overigens altijd fysiek geïnspecteerd.

Veilig

In de Oodit-software, die nog volop wordt doorontwikkeld, wordt onze kennis over risicomanagement verwerkt, alsmede de taxatiekennis van Troostwijk. Door het samenvoegen van die kennis is er een sterk risicomanagementplatform ontstaan waar verzekeraars, tussenpersonen, riskmanagers en bedrijven in alle sectoren baat bij hebben. De inspecties en de te nemen maatregelen worden namelijk op een veilige manier in de digitale omgeving vastgelegd, evenals de opvolging van die maatregelingen. Vervolgens kan men aan de hand van de tool na verloop van tijd op afstand een rondje maken en controleren of de maatregelen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

Met name de grotere MKB-bedrijven krijgen vanuit hun verzekeraar allerlei verplichtingen ten aanzien van risicomanagement. Veel bedrijven vallen hiervoor terug op de kennis van een adviseur. Wij zorgen er met het platform voor dat de adviseur informatie over risicomanagement op een gestructureerde manier kan verzamelen. Daarnaast geven wij trainingen aan inspecteurs, tussenpersonen en klanten om ze te leren hoe ze gericht naar risico’s moeten kijken. Zie hiervoor de informatie over ons opleidingsaanbod. Ook die informatie wordt in deze tool ingebracht.

Markt in kaart brengen

Ook al willen wij het liefst alle inspecties fysiek blijven doen, wij realiseren ons dat we op een andere manier moeten gaan werken, dat we met de tijd mee moeten en moeten inspelen op technologische ontwikkelingen. Nu wordt misschien 95% van het MKB nooit geïnspecteerd, gewoon omdat er niet genoeg mankracht is. Straks is er misschien van een groot deel van die nooit geïnspecteerde MKB-bedrijven ineens wél risico-informatie beschikbaar waarop gestuurd kan worden. Misschien zelfs van wel 90% van die nooit geïnspecteerde bedrijven, want het is onze ambitie om 90% van de markt in kaart te brengen. En dat alles dankzij deze tool.

Achtergrondinformatie

Meer lezen over de samenwerking waar wij heel trots op zijn en de tool waar regelmatig nieuwe functionaliteit aan toegevoegd wordt? Lees het artikel maar eens dat onlangs in het SCHADE magazine verscheen.