Risico Op Brand In Vuilniswagen

Toename aantal branden in vuilniswagens

Burghgraef van Tiel & Partners verricht wekelijks veel risico-inspecties in het segment recyclingbedrijven. De afgelopen weken vernemen wij van onze relaties dat er een toename is in het aantal kleine branden. Deze branden vinden voornamelijk plaats in vuilniswagens of in vuilcontainers. Vond dit in het verleden zo goed als nooit plaats, de afgelopen weken vinden er regelmatig branden plaats in vuilniswagens en containers. Zo is er bij een van onze relaties de afgelopen weken wel vijf keer brand geweest in een vuilniswagen, terwijl het bedrijf daarvoor nog nooit met een dergelijke brand was geconfronteerd.

Wij vermoeden dat deze toename een indirect vervolg is van de lange wachtrijen voor de stortplaatsen waardoor burgers besluiten om goederen zoals batterijen, telefoons en accu’s in de kliko te gooien in plaats van ze via de gemeentelijke stortplaats aan te bieden. Daar kan dit afval op een veilige manier worden opgeslagen en verder worden verwerkt.

Via onze nieuwsbrief en deze website willen wij iedereen er op wijzen dat gevaarlijk afval nooit in de kliko moet worden gegooid, maar altijd moet worden aangeboden via het loket bij de gemeentelijke stortplaats. Daarnaast wordt ook met enige regelmatig as uit de barbecue in de afvalbak gedeponeerd. Als as echter nog geen 24 uur oud is, kunnen er nog hete delen in zitten. Ook hiervoor geldt een waarschuwing: wees voorzichtig met het deponeren van as in de kliko.