Wat kunnen wij voor u betekenen?

Burghgraef van Tiel & Partners heeft zijn dienstverlening verdeeld in boxen. Met betrekking tot de risico-analyses maken wij gebruik van 2 rapportmodellen (Quick Scan en de Full Scan). Aanvullende zaken, zoals bijvoorbeeld een analyse van het aansprakelijkheidsrisico (werkgevers- of productaansprakelijkheid) en machinebreuk kunnen op verzoek worden toegevoegd. Ook beoordelen wij bestekken voor nieuwbouw, beoordelen en schrijven beveiligingsplannen (op diefstalgebied) en maken uitgebreide continuïteitsanalyses.

BOX 1: Quick Scan Direct

• MKB tot 2 miljoen euro
• Beknopte rapportage
• Elektronische verwerking
• Afspraak rechtstreeks met klant

BOX 2: Quick Scan Direct

• MKB tot 2 miljoen euro
• Beknopte rapportage
• Elektronische verwerking
• Afspraak via intermediair

BOX 3: Full Scan

• MKB tot 10 miljoen euro
• Eerste- of herbeoordeling
• Volledig overzicht risicofactoren
• Verkorte doch uitgebreide rapportage

BOX 4: Re-Scan

• MKB tot 10 miljoen euro
• Herbeoordeling o.b.v. bestaande
• BvT-rapportage

BOX 5: Continuïteitsanalyse

• Industriële risico’s
• Beschrijving kritische processen
• Beoordeling zwaarte kritische processen
• Handleiding voor ondersteuning, zie preventie

BOX 6: Follow-up aanbevelingen

• Telefonische ondersteuning
• Advisering omtrent technische vraagstukken
• Jaarabonnement op aanvraag

BOX 7: Maatwerk & Specials

• Beoordeling bestekken;
• Beoordeling risicoanalyses / alternatieven;
• Beoordeling beveiligingsplannen;
• Preventieadvies geredeneerd vanuit schadeoorzaak.