Deze webpagina’s zijn met grote zorg samengesteld door Burghgraef van Tiel & Partners te Lekkerkerk. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen en is informatie aan wijzigingen onderhevig. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Burghgraef van Tiel & Partners is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

De informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleidingvan deze informatie op welke manier dan ook is verboden tenzij na overleg met Burghgraef van Tiel & Partners. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Op deze site wordt in een aantal gevallen om uw gegevens verzocht, zodat wij dienstverlening op maat kunnen verzorgen. Wat betreft de registratie van deze gegevens conformeren wij ons aan de Wet Persoonsregistraties. Burghgraef van Tiel & Partners kan niet instaan voor privacy-bescherming van hyperlinked websites.

Copyright

Burghgraef van Tiel & Partners BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site en de daarop weergegeven informatie. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder toestemming. ©