skip to Main Content

Grip op risico's

Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die uw organisatie loopt en deze in beeld te brengen, kunnen de eventuele ernstige gevolgen van de risico’s beperkt worden. Risk management is een continu proces dat ten aanzien van de doelstellingen van uw organisatie, risico’s identificeert, beoordeelt en vervolgstappen definieert.

Waarom

Bedrijfscontinuïteitsplan

Met het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) van Burghgraef van Tiel worden, met behulp van een bedrijfsimpactanalyse en een risicoanalyse, alle bedrijfsprocessen geïnventariseerd. Aan de hand van deze analyses kan worden bepaald welke functies binnen uw bedrijf kritisch zijn en welke middelen noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen.

Door regelmatig alle fases van ons bedrijfscontinuïteitsplan te doorlopen, wordt de betrokkenheid van uw medewerkers vergroot en daarmee ook de weerbaarheid van uw organisatie.

Klik hier voor onze uitgebreide brochure over bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Voordelen

Onafhankelijk

Burghgraef van Tiel is een onafhankelijk bureau dat volledig zelfstandig optreedt. Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar of derde partij. Dit maakt dat onze dienstverlening zuiver is gericht op de risicoanalyse, waarbij het risico-object centraal staat. De no-nonsense en rechtdoorzee aanpak kenmerkt onze manier van werken.

Ervaren risicodeskundige

Onze risicodeskundige – waarvan een groot deel RisicoProfessional ((RRP) is – staan ingeschreven in het register RisicoProfessional (RRP) bij het NVVK en beschikken over alle noodzakelijke kennis en ervaring. Zij volgen een permanent educatietraject in de vorm van externe- en inhouse trainingen.

blank

Maatwerk en verder

Op basis van uw specifieke wensen met de bijbehorende vertrouwelijke informatie gaan wij voor u aan de slag. Wij treden daarbij op als uw raadgevende, onafhankelijke risicodeskundige. Daarbij leveren wij altijd maatwerk en denken wij verder dan de meest voor de hand liggende oplossingen.

Opleiding staat centraal

Burghgraef van Tiel biedt opleidingen en trainingen aan. De opleiding risicodeskundige bestaat uit verschillende modules die zijn uitgeschreven en als naslagwerk kunnen worden gebruikt. Na het behalen van het examen wordt de opleiding door de NVVK met 50 PE punten gewaardeerd.

Alle segmenten

Wij zijn actief in alle segmenten van verzekeraars, intermediairs en gevolmachtigden tot agrarische bedrijven, gemeenten en het midden- en kleinbedrijf. Onze risicodeskundigen zijn vakspecialisten die weten waar zij het over hebben.

Onze werkwijze

Opdrachtverstrekking

Nadat het doel opdracht, de bijbehorende kostenindicatie en de geplande uitvoeringstermijn besproken zijn, wordt het proces gestart.

Fases bedrijfscontinuïteitsplan

Begrijpen van de organisatie

In deze fase worden de bedrijfsprocessen geïnventariseerd aan de hand van een bedrijfsimpactanalyse (BIA) en een risicoanalyse (RA). In de bedrijfsimpactanalyse wordt de impact van de activiteiten die het bedrijfsproces ondersteunen, bepaald, gedocumenteerd en onderbouwd.

Bepalen strategie

In deze fase komt naar voren welke functies binnen uw bedrijf kritisch zijn en welke middelen noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen. In de analysemodellen van Burghgraef van Tiel wordt uitgegaan van verschillende functieverdelingen.

Crisiscommunicatie

De sleutel in crisiscommunicatie wordt gevormd door een van tevoren goed opgezet draaiboek. Hierin staan de te nemen stappen beschreven. Een belangrijk onderdeel in deze fase is de verantwoordelijkheid leggen bij de juiste mensen in de organisatie.

Implementatie en realisatie

In deze fase nemen wij graag het voortouw om ons advies en plan te implementeren.

De uiteindelijke doelstelling van bedrijfscontinuïteitsmaatregelen is om zo snel mogelijk alle functies terug op het niveau van de tijd voor de calamiteit, te krijgen.

Onderhouden en herzien

Nadat het bedrijfscontinuïteitsplan operationeel is, is het belangrijk dat deze wordt onderhouden en na interne controles en/of procesaanpassingen wordt herzien.

Om de medewerkers vertrouwt te maken met het bedrijfscontinuïteitsplan, zullen er op regelmatige basis trainingen worden gehouden.

Klanttevredenheid

Burghgraef van Tiel legt de lat hoog waar het gaat om de kwaliteit van haar producten. Onze consultants zijn dan ook voortdurend op zoek naar verbetering in onze dienstverlening.

Na het afronden van de opdracht nodigen wij onze opdrachtgevers uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

 

Weet u al wat u nodig heeft? Vraag eenvoudig een vrijblijvende offerte aan.
Back To Top
×Close search
Zoeken