Preventie

Preventie is maatwerk. Burghgraef van Tiel & Partners heeft zich gespecialiseerd in het herkennen van de risicofactor, waarbij vervolgens een maatwerk preventieve oplossing wordt doorgenomen. Ter ondersteuning, in het voorkomen van schade, staan hier enkele formulieren. Dit zijn algemene formulieren. De foto’s die hier worden weergegeven zijn situaties die de inspecteurs vrijwel dagelijks tegenkomen.

Organisatorische maatregelen rond de vakantie voor scholen Advies voor laadpalen in ondergrondse / gesloten parkeergarages Whitepaper gebruik en opslag lithium batterijen Checklist voor brandveilige zonne- energiesystemen Zelfinspectie jaarlijks algemeen Procedure buitenbedrijfstelling brandmeldinstallatie Procedure buitenbedrijfstelling blusinstallatie Organisatorische maatregelen rond de jaarwisseling BedrijfsContinuïteitsManagement 2016 Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden Organisatorische maatregelen rond de jaarwisseling voor scholen

Hoe het niet moet...