skip to Main Content

Omgang met lithium batterijen

Omgang met lithium batterijen - conform de visie van Troostwijk | Bvt i.s.m. FSE Support.

Voorwoord

Ons visiedocument “omgang met lithium batterijen” is met zorg geschreven vanuit het oogpunt van brandveiligheid waarbij het voorkomen van slachtoffers en het beperken van schade voorop staan. Deze visie is een levendig document, geen wetgeving en er kan, mits goed onderbouwd, van afgeweken worden. Let er hierbij op dat de doelstellingen: het beperken van de omvang van de schade en het voorkomen van slachtoffers, nooit uit het oog verloren raken. De visie is zo uitgebreid mogelijk opgesteld, toch kan het voorkomen dat er onderdelen gemist worden. Beoordeel deze dan altijd als maatwerk. Bij veranderingen van de stand der techniek dan wel technologische ontwikkelingen zal dit document worden herzien.

Doel

Het doel van het visiedocument “omgang met lithium batterijen” is het creëren van een duidelijke en werkbare situatie voor het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties waarbij omvangrijke schades worden voorkomen en waarmee de continuïteit van de onderneming, overheidsinstelling of non-profitorganisatie niet in gevaar komt. Helaas is het niet mogelijk om branden uit te sluiten, omdat lithium batterijen ten alle tijde instabiel kunnen worden en brand kunnen veroorzaken. Daarom is het beperken van schade een essentieel onderdeel van dit document.

Back To Top
×Close search
Zoeken