skip to Main Content

Stappenplan zonnepanelen

Stappenplan zonnepanelen op een brandbaar geïsoleerd dak

In Nederland zijn dakconstructies van bedrijfsmatige gebouwen veelal opgetrokken uit geprofileerde staalplaten en geïsoleerd met brandbaar isolatiemateriaal (EPS of PUR). Met name bij hogere verzekerde belangen (vanaf een totaal verzekerd belang vanaf € 10.000.000,- voor opstallen, inventaris en bedrijfsschade), staan brandverzekeraars veelal niet toe dat op dergelijke daken zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Verzekeraars vinden over het algemeen niet dat de PV-installaties veel branden veroorzaken, maar zien dit veelal wel als een risicoverzwaring, waardoor ze – gezien het gehele risico en het ontbreken van adequate brandwerende scheidingen – de situatie met PV-installaties niet willen verzekeren of slechts met een beperkt aandeel (=verzekeringscapaciteit) willen verzekeren.

Met behulp van het stappenplan is het mogelijk om risico technisch het dak zo te maken dat door de PV-installatie het brandrisico niet meer wordt verzwaard. In bepaalde situaties kan het risico met betrekking tot de brandveiligheid worden verbeterd, indien het stappenplan wordt doorlopen.

Back To Top
×Close search
Zoeken