skip to Main Content

Stappenplan zonnestroominstallaties

Stappenplan zonnestroominstallaties voor woningcorporaties

Zonnepanelen worden op vele daken gelegd. Indien dit juist gebeurt, is de kans op een brand vanuit de zonnestroominstallatie klein. Het stappenplan is een handvat om te komen tot een veilige zonnestroominstallatie op een woongebouw, dat toebehoort aan een woningcorporatie.

In de basis moeten de zonnestroominstallaties worden aangelegd conform de normen, opgenomen in het bouwbesluit. De NEN 1010 (laatste versie) met betrekking tot het installatiedeel en de NEN 7250 (laatste versie) met betrekking tot de bevestiging. De genoemde normen moeten worden opgenomen in de offerte van de installateur en de installateur moet schriftelijk bevestigen dat hieraan zal worden voldaan. Dit is een basisvoorwaarde.

Scope 12

Een conform Scope 12 gecertificeerde inspecteur controleert of de installatie is aangelegd op basis van Technisch Document 18 (TD18). Risicotechnisch is een 100% controle, per woonhuis, niet noodzakelijk. Het doel van het stappenplan is een controlemethode te hanteren op basis van een steekproef, waardoor de PV-installatie op een veilige manier wordt aangebracht. Indien op complexen meer dan 50 panelen worden gelegd, is een volledige controle conform de Scope 12 noodzakelijk.

Back To Top
×Close search
Zoeken