skip to Main Content

Op 1 november jongstleden trad Bob Herwijnen (36 jaar) in dienst bij Troostwijk. Als accountmanager gaat hij het gehele dienstenpalet onder de aandacht brengen bij Mkb-bedrijven, makelaars, verzekeraars, tussenpersonen en volmachtkanalen. Niet alleen de standaardproducten zoals de risico-inspecties van Burghgraef & van Tiel en de taxaties en contra-expertises van Troostwijk, maar hij gaat ook de boer op voor het digitaliseringsplatform van dochteronderneming Oodit.

Aanvankelijk kwam Bob op gesprek voor de functie van accountmanager van de traditionele diensten. Maar Troostwijk zocht ook een accountmanager die iets afwist van de digitalisering van processen. Via dochteronderneming Oodit levert Troostwijk immers tools om processen ten aanzien van risico-inspecties en waardebepalingen te vergemakkelijken. “Laat ik daar nou ervaring mee hebben. Bij mijn vorige werkgever ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van een tool waarmee de onderkant van de schademarkt versneld afgewikkeld kon worden. Daardoor spreek ik een beetje de taal van ontwikkelaars. Deze kennis kan ik meenemen en gebruiken. Dat was een combinatie die mij dusdanig leuk leek dat er ter plekke werd voorgesteld om de twee functies in elkaar te schuiven.” En zo geschiedde.

Bob vervult al vanaf 2012 diverse rollen in de verzekeringswereld en heeft in het verleden meerdere keren met Troostwijk en Burghgraef van Tiel & Partners te maken gehad. Daarom weet hij exact wie hij aan de man moet brengen. Vanuit zijn adviesrol weet hij hoe belangrijk inspecties zijn. En dankzij zijn achtergrond als schadebehandelaar weet hij niet alleen wat de waarde is van een vaste taxatie, maar ook hoe belangrijk het is om een contra-expert in te kunnen schakelen.

“Niet alleen de eindklant is gebaat bij een contra-expert, ook volmachtkantoren en tussenpersonen zijn erbij gebaat om klanten juist te informeren over de mogelijkheden om een eigen deskundige in te zetten bij een schade. Een verzekeraar schakelt immers altijd eigen experts in. Een contra-expert daarentegen kan gesprekken voeren namens de klant. Wijs je een verzekerde op zijn recht op een contra-expert, dan heb je als tussenpersoon of volmachtkantoor toegevoegde waarde. Dat heb je ook als je klanten wijst op eventuele risico’s en de mogelijkheid om te laten inspecteren en preventieve maatregelen te treffen. Preventie wordt immers steeds belangrijker en niet alleen als een bedrijf onverzekerbaar lijkt. Niemand zit immers op schade te wachten. Bij een inspectie wordt overigens ook veel aandacht geschonken aan de menselijke kant van het verhaal. Een preventiemaatregel inzetten is één, als er niet naar gehandeld wordt, dan schiet het zijn doel ook voorbij.

De markt is daarnaast ook gebaat bij de diverse tools van Oodit, zoals de risicomanagementtool of de herbouwwaardemeter om de eigen portefeuille bij te houden.

Dit zijn allemaal diensten die in het hele palet zitten. De naam Troostwijk is gelukkig al groot. Wat echter nog te weinig bekend is, dat is het complete pallet. En precies daar ga ik me op richten: op het vergroten van de productbekendheid. Natuurlijk voor Troostwijk, maar uiteindelijk ook voor mijn klanten en hun eindklanten. Want zij zijn degenen die baat hebben bij de diensten en producten die Troostwijk, Burghgraef & van Tiel en Oodit leveren.”

Back To Top
×Close search
Zoeken