skip to Main Content

Eind mei heeft RTL4 de brandveiligheid van containerwoningen onder de aandacht gebracht en Burghgraef van Tiel verzocht een inspectie te verrichten bij een dergelijk complex. Veelal worden deze containerwoningen gebouwd conform het bestaande bouwniveau (bouwbesluit), wat bedoeld is voor woningen met een maximale gebruiksperiode van 15 jaar. In de praktijk worden de containers echter veel langer gebruikt, omdat ze vaak verplaatst worden.

Op verzoek van RTL4 heeft Burghgraef van Tiel een inspectie verricht bij een dergelijk complex, klik hier voor uitzending van RTL4. Doordat het een kort fragment is, konden niet alle punten onder de aandacht worden gebracht. Er zijn echter nog enkele punten, die belangrijk zijn bij een containerwoning:

Extra aandachtspunten

  • Plaats boven de kookvoorziening een deugdelijke afzuiginstallatie, zodat voorkomen wordt dat de rookmelders worden afgeplakt;
  • Plaats de rookmelder niet in de nabijheid van de kookvoorziening en altijd op minimaal 50 cm afstand van de wand.

Brandwerendheid

Tevens adviseren wij de brandwerendheid minimaal gelijk te stellen aan de eisen gelijk aan nieuwbouw niveau. Waarbij de brandwerendheid van het plafond en de gevels minimaal gelijk is aan 60 minuten en waarbij rekening wordt gehouden met de volgende punten:

  • Gebruik uitsluitend minerale isolatie, hierdoor wordt de akoestiek ook aanzienlijk verbeterd en blijft de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2;
  • Bij vloeren hoger dan 7 meter mag een reductiefactor van 30 minuten worden toegepast (90 minuten is de basis bij vloeren > 7 meter, deze kan dan worden verlaagd naar 60 minuten);
  • Alle doorvoeren die in directe verbinding staan met een andere container, brandwerend afschermen (minimaal 60 minuten). De gebruikte producten, inclusief een brandtestrapport, vastleggen in het bouwdossier;
  • Indien er een dak wordt geplaatst over de containers, de loze ruimte afschermen, zodat een brand of de rook niet snel kan worden verspreid door deze ruimte;
  • Bij de dakconstructie (indien deze wordt geplaatst), maak gebruik van een moeilijk brandbaar isolatiemateriaal, zoals een PIR met een FM Approval of een onbrandbaar isolatiemateriaal zoals een minerale wol (brandklasse A1, conform de NEN-EN 13501).
Back To Top
×Close search
Zoeken