skip to Main Content

Het aantal stalbranden is de laatste jaren gelukkig afgenomen. Toch hebben wij het afgelopen jaar weer een toename gezien, wat wij uiteraard betreuren, want iedere stalbrand is er één teveel. Om stalbrand te voorkomen, is de keuring van elektra en zonnestroominstallaties verplicht.

Waar wij als risicoinspectiebureau veel tegenaanlopen is het feit dat er in de richtlijnen geen rekening wordt gehouden met het type wandcontactdozen die in stallen worden gebruikt. Bij bijvoorbeeld de kraamstallen worden vaak warmtelampen gebruikt. Dit zijn gestekkerde verbindingen, waarbij de stekker veelal op de vloer van de stal ligt. Omdat er ammoniak vrijkomt in stallen liggen dergelijke stekkers automatisch dicht bij de ammoniakdampen, waardoor ze vervuild raken. Deze vervuiling kan leiden tot het begin van een brand in de wandcontactdoos.

Ammoniak en H2S gassen tasten namelijk het inwendige deel van wandcontactdozen aan, waardoor er op de stekker corrosie ontstaat en de metalen delen beschadigd raken met als gevolg dat er overgangsweerstanden ontstaan. En laat dit nou het begin kunnen zijn van brand.

Dergelijke situaties kan je alleen maar voorkomen door een gesloten wandcontactdoos te gebruiken. Gesloten wandcontactdozen worden echter niet standaard gebruikt in de agrarische sector. De sector gaat namelijk niet verder dan IP44. Daarom heeft Burghgraef van Tiel & Partners gekeken naar een ander type stekker met wandcontactdoos. Het bedrijf Marechal bijvoorbeeld heeft volledig gesloten wandcontactdozen met stekkers die ook gesloten blijven.

Een goed alternatief kan overigens worden gevormd door laaghangende schotten te plaatsen, zodat de warmte hieronder blijft en de biggetjes automatisch in de nabijheid van de speen van de moeder blijven liggen.

Back To Top
×Close search
Zoeken