skip to Main Content

Troostwijk | BvT en Troostwijk Expertises hebben een gezamenlijk doel: mensen informeren en op preventie- en managementgebied alle mogelijke middelen leveren om grootschalige schades en financiële problemen te voorkomen. Dat doen wij onder andere via de uitgebreide training over bedrijfsschade, gegeven door bedrijfsschade-experts en tevens Registeraccountants drs. W. van Schijndel RA, NIVRE-re en drs. R. Tishauser RA, NIVRE-re.

Helaas komt het vaak voor dat de bedrijfsschadebelangen, in bedragen en termijnen, te laag worden ingeschat waardoor verzekerden te weinig uitgekeerd krijgen na schade. Vraagt u zich als adviseur ook weleens af wat er nu eigenlijk precies afgedekt wordt met een verzekering tegen bedrijfsschade? Wat de valkuilen en aandachtsgebieden zijn? Precies hiervoor biedt de Troostwijk Academy de training ‘Uitgebreide bedrijfsschade’ aan.

In deze training leren tussenpersonen welke belangrijke vragen zij aan hun relaties moeten stellen. Er wordt ze tevens geleerd hoe ze verzekerde termijnen beter kunnen bespreken, welke relatie er bestaat tussen verschillende typologieën van bedrijven en de benodigde bedrijfsschade. Hoe bereken je het verzekerbaar belang? Welke verbanden zijn er tussen een materiële dekking en een bedrijfsschade dekking?

Heeft u enig idee welke rol de supply chain speelt in een bedrijfsschade dekking of welke invloed de groepsstructuur heeft op de bedrijfsschade dekking? Nee? Dan weet u wellicht ook niet hoe een bedrijfsschadeberekening is opgebouwd.

En laten dit nou de onderwerpen zijn die tijdens de training aan bod komen!

Natuurlijk maakt ook een casus onderdeel uit van de cursusdag, en is er voldoende gelegenheid om vraagstukken en ervaringen uit de praktijk te bespreken.

Welke basiskennis verlangen wij van u?

Om deel te kunnen nemen verlangen we echter wel een zekere basiskennis. Je hoeft echt geen volleerd bedrijfsschade-expert te zijn. Daarentegen adviseurs die al enkele jaren advies geven over brandverzekeringsproducten, die klanten regelmatig adviseren over bedrijfsschadeproducten (waaronder ook extra kosten en exploitatiekosten), die ook productiebedrijven in hun portefeuille hebben én die de behoefte hebben om het product ‘bedrijfsschade te snappen, zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor de training ‘uitgebreide bedrijfsschade’.

Back To Top
×Close search
Zoeken