skip to Main Content

Steeds vaker vragen klanten naar certificeringen waaruit blijkt dat de kwaliteit van dienstverlening en de informatiebeveiliging op orde zijn. Omdat onze klantenkring ook uit internationale bedrijven bestaat zijn wij opgegaan voor de ISAE 3402 Type II, de wereldwijde standaard als het gaat om het beheersen van de operationele processen en de omgang met zaken als risicomanagement en informatiebeveiliging. Trots kunnen we melden dat Burghgraef van Tiel & Partners dit voorjaar de ISAE 3402 Type II verklaring heeft ontvangen, de Internationale Assurance Standaard voor Service Organisaties.

Eerste Nederlandse taxatie- en inspectiebureau

In Nederland is Troostwijk het eerste full service taxatie- en inspectiebureau dat over een ISAE 3402 Type II verklaring beschikt, want de verklaring is ook van toepassing op zusterorganisaties Troostwijk Taxaties en Apresa. Het ISAE 3402 Type II rapport geeft opdrachtgevers van Troostwijk nauwkeurig inzicht in de opzet, het bestaan en de effectieve werking van relevante bedrijfsprocessen en beheersmaatregelen.

Wiebe Westerhof, Directeur van Troostwijk: “Nadat wij eerder al het Type I verklaring hebben verkregen, zijn we zeer content om de ISAE 3402 Type II rapportage te kunnen verstrekken aan onze opdrachtgevers. We laten met deze verklaring zien dat de kwaliteit van onze dienstverlening en onze informatiebeveiliging uitstekend op orde zijn. Voor bedrijven en particulieren is Troostwijk de partner waar zij zorgeloos hun taxaties en risico-inspecties kunnen uitbesteden.”

Koen van der Aa, Associate Manager Conclude Accountants die de ISEA-verklaring heeft verstrekt: “Troostwijk heeft een solide intern control framework geïmplementeerd en gedurende de ISAE 3402 Type II audit laten zien ‘in control’ te zijn over haar processen en procedures. Veel van deze processen zijn verankerd in de professionele applicatie die inhouse is ontwikkeld ter ondersteuning van de primaire processen. We zijn onder de indruk van de zienswijze op risicobeheersing van Troostwijk richting opdrachtgevers. Door deze scherpe visie, maar ook door de inzet van alle betrokken medewerkers, heeft Troostwijk met groot succes de verklaring weten te behalen.”

Klik hier voor het persbericht.

Back To Top
×Close search
Zoeken