skip to Main Content

Op 6 mei jongstleden heeft het BNNVARA programma Zembla, aandacht besteed aan het onderwerp ‘brandbare gevels’. Een van de door Zembla geïnterviewde partijen was Burghgraef van Tiel. Wij hebben hieraan meegewerkt, omdat wij ons zorgen maken over het huidige niveau van het bouwbesluit. Ook al volg je alle richtlijnen van het bouwbesluit, dan nóg kunnen er slachtoffers vallen. De geveltesten die volgens het bouwbesluit moeten worden gedaan om de brandbaarheid van de gevel te testen hebben namelijk geen betrekking op de gehele gevel, maar slechts op losse bouwmaterialen. En het vermogen van de brander mag bij het testen van die losse bouwmaterialen volgens de testnorm nou eenmaal stukken lager zijn dan het vermogen van de brander als een complete gevel op brandbaarheid getest wordt.

Mensen blijven steeds langer thuis wonen, gebouwen worden steeds hoger en er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van andere bouwmaterialen dan beton of steen. Door het gebruik van die andere bouwmaterialen worden dit soort gebouwen veelal steeds brandbaarder. Omdat ouderen minder mobiel zijn wordt de kans op meerdere slachtoffers ten gevolge van een brand vergroot. Doordat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van verschillende bouwmaterialen voor de gevel – die veelal afzonderlijk zijn getest op brandtechnische aspecten, maar niet als ‘gehele’ gevel – wordt de kans op een snelle branduitbreiding via de gevels vergroot. Daarom hebben wij een stappenplan gemaakt.

Voorstander van grootschalige geveltesten

Het beoordelen van deze gevels is specialistisch werk en het bouwbesluit geeft hier onvoldoende sturing in. Burghgraef van Tiel & Partners is daarom een groot voorstander van grootschalige geveltesten, waarbij de gevels worden getest zoals ze ook worden geplaatst. Het vermogen van de brander moet hierbij realistisch zijn; bijvoorbeeld 3.000 KW zoals bij de BS8414 test wordt gehanteerd. De huidige testmethode – de SBI test – maakt bijvoorbeeld gebruik van een brander met een vermogen van maar 30 KW. Deze test is niet representatief voor gevels van hoge gebouwen. Helaas wordt deze test nog wel voorgeschreven door het bouwbesluit, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.

Vuurstoppers ter hoogte van de verdiepingsvloeren

De afgelopen dagen hebben wij diverse signalen ontvangen waarbij men de indruk wekte dat een gevel direct veilig zou zijn als het isolatiemateriaal zou worden vervangen door een onbrandbaar isolatieproduct, zoals een A2. Dit is echter niet waar, want het brandgedrag van bijvoorbeeld de buitenbeplating speelt ook een grote rol bij het beoordelen van de brandveiligheid van een gevel. Daarnaast zijn er bij hoge gebouwen, ook al is er gebruik gemaakt van een onbrandbaar isolatiemateriaal, nog steeds vuurstoppers nodig ter hoogte van de verdiepingsvloeren. De enige manier om zeker te weten dat gevels van hoge gebouwen voldoende veilig worden uitgevoerd, is de betreffende gevel altijd te testen conform een grootschalige geveltest. Daarnaast zal tijdens de bouw onafhankelijk toezicht noodzakelijk zijn. Deskundigen die beoordelen dat de gevel net zo wordt geplaatst, als de gevel is getest. Ook zijn andere preventieve maatregelen cruciaal in het gehele proces. Denk aan zaken als: meerdere onafhankelijke vluchtwegen, rookmelders in vluchtwegen en sprinklers. Veelal worden sprinklers pas voorgeschreven voor een gebouw hoger dan 70 meter, maar doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen en bij brand mogelijk verminderd zelfredzaam zijn, is het bij hogere gebouwen (vanaf bijvoorbeeld 30 meter) zeker een afweging om ook sprinklers voor te schrijven.

Grootschalig testen conform de BS8414

In het programma Zembla is gesproken over tal van aanbieders van – zowel onbrandbare als brandbare – isolatieproducten. Burghgraef van Tiel heeft regelmatig contact en overleg met deze aanbieders. In het programma van Zembla wordt ook gesproken over de persoon Roy Weghorst, werkzaam bij Kingspan, een van de grootste fabrikanten van isolatie- en bouwschiloplossingen voor de bouw van hoogwaardige, koolstofarme gebouwen. Roy Weghorst is als specialist bij vele testen betrokken, zit met recht in tal van commissies en beschikt over een enorme vakinhoudelijke kennis. Kennis waar Burghgraef van Tiel ook veel gebruik van heeft gemaakt en wij zullen dit ook blijven doen.

Op de website van Kingspan wordt bovenstaand onderwerp goed beschreven en ook zij schrijven al een aantal jaren voor dat de betreffende gevelconstructie in zijn geheel grootschalig getest moet worden als je zekerheid wilt hebben op een brandveilige gevel. Denk aan een grootschalige test conform de BS8414. Voor de volledige onderbouwing: zie https://www.kingspan.com/blx/

Het is goed om te zien, dat de grootste isolatiefabrikant zich ook zo uitspreekt over de noodzaak van andere testnormen. Wij hopen dan ook dat het bouwbesluit op korte termijn zal worden aangepast op dit onderdeel.

Stappenplan

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees het bijgevoegde stappenplan of neem contact op met Burghgraef van Tiel & Partners.

Naar het stappenplan

Uitzending Zembla

Benieuwd naar de uitzending? Klik hier.

Back To Top
×Close search
Zoeken