skip to Main Content

De risico's voor u in beeld

Troostwijk | BvT is dagelijks bezig met onafhankelijk risico-inspecties en analyses bij bedrijven om de kans op schade te reduceren en, mocht het toch mis gaan, de omvang hiervan te beperken. Waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Onze risico-inspecties en analyses, zowel in het kader van de brandverzekering als aansprakelijkheidsverzekering, zijn erop gericht om de kans op dreigingen en de eventuele gevolgen te analyseren en te kwantificeren, zodat er een bewuste en onderbouwde aanpak gerealiseerd kan worden om de dreiging zoveel mogelijk weg te nemen. Deze aanpak is maatwerk en afhankelijk van vele factoren.

Onze onafhankelijke risico-inspecties voeren wij uit voor het bedrijfsleven, non-profit sector, de (semi)overheid en de agrarische sector, maar ook voor verzekeraars, assurantiemakelaars en volmachten.

Waarom

 • Risico-inspecties zijn een belangrijke eerste stap van een risicomanagementproces. Wanneer u immers weet wat de risico’s zijn kunt u anticiperen en ingrijpen voordat het te laat is.
 • Onze risicodeskundigen bekijken, inspecteren en beoordelen alle onderdelen en processen van een bedrijf. De bevindingen en aanbevelingen worden gedetailleerd in een rapportage beschreven.

Voordelen

 • Als onafhankelijk en objectief inspectiebureau voeren wij risico-inspecties uit over de hele wereld.
 • Troostwijk | BvT is niet gebonden aan een verzekeraar of derde partij.
 • Onze risicodeskundigen – waarvan een groot deel RisicoProfessional (RRP) is – staan ingeschreven in register en beschikken over alle noodzakelijke kennis.
 • Troostwijk | BvT staat garant voor betrouwbare en actuele rapportages die voldoen aan de acceptatiecriteria van verzekeraars.
 • Onze rapportage geven een volledig beeld van het risico-object. Er zijn verschillende formats een zeer uitgebreide of een beknopte rapportage.
 • Indien gewenst kan de rapportage worden uitgebreid met aanvullende gevaren, bijvoorbeeld in geval van een all-risk polis.
 • Troostwijk| BvT heeft specialisten in iedere branche. Onze ervaren risicodeskundigen volgen nauwlettend de ontwikkelingen in uw branche.

Onze werkwijze

 • Nadat het doel van de opdracht, de bijbehorende kostenindicatie en de geplande uitvoeringstermijn besproken zijn, wordt het proces gestart.
 • Onze risicodeskundigen plannen een bezoek bij u op locatie. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat al onze mensen VCA-Vol gecertificeerd zijn.
 • Onze werkwijze bestaat altijd uit een interview met aansluitend een rondgang door het bedrijf waarbij wij alle processen en procesveiligheden beoordelen.
 • Na de rondgang volgt een wrap-up waarbij de verbeterpunten/aanbevelingen worden besproken.
Back To Top
×Close search
Zoeken