skip to Main Content

Grip op risico's

Riskmanagement begint met een bedrijfscontinuïteitsplan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die uw organisatie loopt en deze in beeld te brengen, kunnen de eventuele ernstige gevolgen van de risico’s beperkt worden. Riskmanagement is een continu proces dat ten aanzien van de doelstellingen van uw organisatie, risico’s identificeert, beoordeelt en vervolgstappen definieert.

Waarom

 • Met het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) worden, met behulp van een bedrijfsimpactanalyse (BIA) en een risicoanalyse, alle bedrijfsprocessen geïnventariseerd.
 • Na deze analyses kan worden bepaald welke functies binnen uw bedrijf kritisch zijn en welke middelen noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen.
 • Door regelmatig alle fases van ons bedrijfscontinuïteitsplan te doorlopen, wordt de betrokkenheid van uw medewerkers vergroot en daarmee ook de weerbaarheid van uw organisatie.

Voordelen

 • Als onafhankelijk en objectief inspectiebureau voeren wij risico-inspecties uit over de hele wereld.
 • Troostwijk | BvT is niet gebonden aan een verzekeraar of derde partij.
 • Onze risicodeskundigen – waarvan een groot deel RisicoProfessional is – staan ingeschreven in het RRP-register en beschikken over alle noodzakelijke kennis.
 • Op basis van uw specifieke wensen met de bijbehorende informatie gaan wij voor u aan de slag en leveren altijd maatwerk
 • Troostwijk| BvT heeft specialisten in iedere branche. Onze ervaren risicodeskundigen volgen nauwlettend de ontwikkelingen in uw branche.
 • Wij zijn actief in alle segmenten van bedrijfsleven, de (semi)overheid en de agrarische sector, maar ook voor verzekeraars, assurantiemakelaars en volmachten.

Onze werkwijze

Begrijpen van de organisatie

 • In deze fase worden de bedrijfsprocessen geïnventariseerd aan de hand van een bedrijfsimpactanalyse (BIA) en een risicoanalyse (RA).
 • In de bedrijfsimpactanalyse wordt de impact van de activiteiten die het bedrijfsproces ondersteunen, bepaald, gedocumenteerd en onderbouwd.
Bepalen strategie

 • In deze fase komt naar voren welke functies binnen uw bedrijf kritisch zijn en welke middelen noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen.
 • In de analysemodellen van Troostwijk | BvT wordt uitgegaan van verschillende functieverdelingen.
Crisiscommunicatie

 • De sleutel in crisiscommunicatie wordt gevormd door een van tevoren goed opgezet draaiboek. Hierin staan de te nemen stappen beschreven.
 • Een belangrijk onderdeel in deze fase is de verantwoordelijkheid leggen bij de juiste mensen in de organisatie.
Implementatie en realisatie

 • In deze fase nemen wij graag het voortouw om ons advies het plan voor riskmanagement te implementeren.
 • De uiteindelijke doelstelling van bedrijfscontinuïteitsmaatregelen is om zo snel mogelijk alle functies terug op het niveau van voor de calamiteit te krijgen.
Onderhouden en herzien

 • Nadat het bedrijfscontinuïteitsplan operationeel is, is het belangrijk dat deze wordt onderhouden en na controles en/of procesaanpassingen wordt herzien.
 • Om de medewerkers vertrouwt te maken met het bedrijfscontinuïteitsplan, zullen er op regelmatige basistrainingen worden gehouden.
Back To Top
×Close search
Zoeken