skip to Main Content
EOS

Steeds meer bedrijven en particulieren installeren een energieopslagsysteem (EOS). Een EOS maakt gebruik van accu’s met veelal lithium als energiedrager. Daardoor kan er een thermal runaway optreden, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Nu heeft de overheid onlangs een richtlijn gelanceerd, de PGS 37-1, wat staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In een PGS worden richtlijnen en voorschriften gegeven met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen. In dit specifieke geval gaat het om de stof lithium-ion.

Vanuit de wetgeving wordt hierop aangestuurd, maar Burghgraef van Tiel zou Burghgraef van Tiel niet zijn, als wij er niet een eigen visie op hadden. Wij kijken immers met een andere bril: die van risicodeskundige.

Wij hebben dan ook basismaatregelen opgesteld voor risicobeheersing van energieopslagsystemen, waarin ook de maatregelen uit de PGS 37.1 zijn verwerkt. Op een aantal onderdelen wijkt onze visie echter af van de PGS 37.1, bijvoorbeeld als er sprake is van hogere verzekerde belangen in combinatie de capaciteit van een EOS. Met name als EOS-systemen binnen of in de nabijheid van gebouwen worden opgesteld, wordt hier door verzekeraars anders op gereageerd dan zoals de overheid dit heeft verwoord in de PGS 37-1. Daarom hebben wij een checklist opgesteld en een stappenplan gemaakt. In de PGS 37-1 wordt standaard uitgegaan van 60 minuten brandwerendheid, terwijl een brand in een lithium houdende batterij absoluut niet binnen 60 minuten onder controle is. In tegenstelling tot de PGS 37-1, houdt onze richtlijn hier wel rekening mee. Daarnaast is het de verwachting dat er een SCOPE komt die betrekking heeft op een EOS-installatie, vergelijkbaar met een SCOPE 12 die zich richt op zonnepanelen. Deze scope wordt ondergebracht bij SCIOS en er is inmiddels al een werkgroep actief die zich hiermee bezig gaat houden.

Naar de checklist EOS

Benieuwd naar onze visie? Download hier de Checklist. Delen wordt op prijs gesteld, evenals bronvermelding.

Back To Top
×Close search
Zoeken