skip to Main Content

Nieuwe naam en nieuwe directeur. Maar met ongewijzigde visie.

Troostwijk | BvT krijgt per 1 mei een nieuwe directeur. Sommigen kennen André van Strien nog uit zijn beginjaren bij Burghgraef van Tiel & Partners. Anderen uit zijn tijd bij verzekeraars. En voor sommigen is hij nieuw. Geen nood: wij stellen hem uiteraard in deze nieuwsbrief aan u voor. En wat wij ook direct kunnen mededelen: Jurjen Burghgraef gaat per gelijke datum het bedrijf verlaten, maar zal als trainer aan de Troostwijk Academy en als adviseur aan Troostwijk verbonden blijven.

En wij? Wij blijven doen wat we altijd deden. Daar horen ook preventietips en stappenplannen bij. Nu de donkere dagen voorbij zijn en we hard op weg zijn naar het mooie weer overwegen steeds meer bedrijven om energie op te slaan met als doel: piek shaving, handelen in energie of het reduceren van het effect van netcongestie. Daarnaast vervult energieopslag een belangrijke rol in de verduurzaming van de maatschappij. Inmiddels is de PGS 37-1 richtlijn geïntroduceerd. Het is goed dat er nu een richtlijn is, maar wij plaatsen er wel de kanttekening bij dat deze richtlijn in principe is opgesteld om de veiligheid van de mens te waarborgen. Een energie opslag systeem (EOS) mag onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld ook inpandig worden opgesteld, zij het onder de voorwaarde dat het brandcompartiment 60 minuten brandwerend is uitgevoerd. Deze vereiste ten aanzien van de brandwerendheid is volgens ons in bepaalde situaties, zeker bij grotere systemen, echter verre van toereikend.

En u kent ons: wij steken onze mening niet onder stoelen of banken. Wij zijn de luis in de pels, praten mee in discussieprogramma’s, zitten aan tafel met overheden en prominente stakeholders en stellen checklists op die rekening houden met de brandveiligheid én de verzekerbaarheid. Om te bewerkstelligen dat een brand in een EOS systeem beperkt wordt tot het betreffende brandcompartiment, hebben wij dan ook een stappenplan opgesteld.

Lees deze nieuwsbrief maar eens goed door! Dit is trouwens de allerlaatste nieuwsbrief die door mij wordt ondertekend. De volgende zal uit naam van André van Strien verschijnen.

Vriendelijke groeten,

Jurjen Burghgraef

Directiewijziging

Jurjen Burghgraef draagt het stokje over aan André van Strien

Met ingang van 1 mei aanstaande is André van Strien benoemd tot directeur van Troostwijk | BvT. André volgt daarmee Jurjen Burghgraef op die per gelijke datum het bedrijf zal verlaten om een geheel nieuw bedrijf op te starten. Jurjen blijft daarnaast als adviseur verbonden aan Troostwijk en hij zal zich als trainer blijven inzetten voor de Troostwijk Academy.

Lees verder
EOS

Installatie EOS met lithium-ionhoudende energiedrager

Steeds meer bedrijven en particulieren installeren een energieopslagsysteem (EOS). Een EOS maakt gebruik van accu’s met veelal lithium als energiedrager. Daardoor kan er een thermal runaway optreden, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Nu heeft de overheid onlangs een richtlijn gelanceerd, de PGS 37-1. Burghgraef van Tiel zou Burghgraef van Tiel niet zijn, als wij er niet een eigen visie op hadden.

Lees verder
Opleidingen

Opleidingen en btw-vrijstelling

Al onze opleidingen en incompanytrainingen zijn inmiddels ondergebracht in de Troostwijk Academy die begin dit jaar gestart is met de nieuwe, hybride leeromgeving. De eerste lichting van de opleiding Risicodeskundige nieuwe stijl rondt de leergang in april af. De tweede groep start in september. Of worden het meerdere groepen? Er zijn nog plekken vrij en de eerste reacties op deze ‘blended learning’ methode, waar deels online en deels fysiek gewerkt wordt, zijn heel positief.

Lees verder
Terugkomdagen

Terugkomdagen in het kader van permanente educatie

Voor de mensen die de reguliere opleiding of een incompanytraining hebben gevolgd worden er binnenkort terugkomdagen georganiseerd. Daarbij ligt de focus niet zozeer op het herhalen van de lesstof, maar op het bespreken van relevante, nieuwe thema’s en gewijzigde wet- en regelgeving.

Lees verder
Back To Top
×Close search
Zoeken