skip to Main Content

Veiligheidsniveau

Voor het ontwerpen en beveiliging van gebouwen in het onderwijs bestaan zowel wetsartikelen als richtlijnen om een acceptabel inbraak- en brandveiligheidsniveau te behalen. Zo zijn er diverse partijen die hun inbreng (willen) hebben als het gaat om de genoemde beveiligingsmaatregelen.

De meest voorkomende partijen zijn:

  • de gemeente (bevoegd gezag)
  • de verzekeraar

Het wezenlijk verschil tussen beide partijen is dat het bevoegd gezag een gebouw zo veilig mogelijk wil hebben uit het oogpunt van persoonsveiligheid, terwijl verzekeraars schadebeperking op het gebied van opstallen en inventarissen centraal stellen om de continuïteit van een onderneming te kunnen waarborgen. Het toetsingskader van deze partijen is aan de hand van wettelijke documenten, waaronder het landelijk geldende Bouwbesluit en Gebruiksbesluit.

Om inbraak- en brandrisico’s te beperken is het met name bij nieuwbouw of verbouw van belang dat beide partijen hun ‘wensen’ tijdig kenbaar maken dan wel betrokken worden bij het ontwerp. Het komt nog met enige regelmaat voor dat kostbare aanpassingen verricht moeten worden, nadat de bouw is opgeleverd. Deze aanpassingen kunnen zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn.

Statistieken

Volgens de brandweerstatistieken zijn de vermoedelijke oorzaken van een brand in schoolgebouwen:

  • brandstichting 26%
  • defect/verkeerd gebruik apparaat 17%
  • brandgevaarlijke werkzaamheden 4%
  • overige oorzaken 23%
  • onbekend 30%

Opvallend is het hoge percentage voor brandstichting, dat ongeveer twee keer zo hoog is als bij woningen. Veel branden in scholen worden aangestoken en dat gebeurt meestal buiten de schooluren.

Onze dienstverlening

Zoals boven vermeld, zijn brandstichting, vandalisme en inbraak de meest voorkomende schades aan onderwijsgebouwen. Wij kunnen deze mogelijke risico’s voor uw bestaande onderwijsgebouw(en) in kaart brengen en aansluitend een preventieadvies op maat geven.

U kunt ook van onze nieuwbouwbegeleiding gebruik maken, wanneer u niet dagelijks betrokken bent bij een nieuwbouw- of verbouwingsproces. Wij begeleiden u dan gedurende het gehele bouwproces.

Back To Top
×Close search
Zoeken