skip to Main Content

De detailhandel levert fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. Al vele jaren is Burghgraef van Tiel een vertrouwde en strategische partner voor de detailhandel in Nederland.

De sector bestaat uit verschillende branches, zoals de levensmiddelenbranche, de modebranche, de woningbranche enz. De detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot consument.

Beoordelen risico’s

Bij het beoordelen van de verzekerbare risico’s in de branche detailhandel wordt gekeken naar een grote verscheidenheid aan zaken.

De belangrijkste onderdelen zijn:

 • moraliteit / verhouding pandeigenaar / huurder
 • de waarde van goederen
 • de locatie van de kluis
 • bewoning
 • omgeving
 • elektrische installatie
 • huishouding, vooral wat betreft het magazijn
 • roken
 • waterschaderisico
 • afvalbehandeling

De bovengenoemde onderdelen zijn van toepassing op de gehele detailhandel. Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren die specifiek behoren bij specifieke soorten bedrijven.

Leegstandbeheer

De leegstand van winkelruimte neemt steeds meer toe. Als een gebouw leegstaat, neemt de kans op schade ook toe. Daarom is het van belang dat er een actief beleid is op leegstandbeheer.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • is er toezicht, bijvoorbeeld anti-kraak conform het KLB
 • is het gebouw vorstvrij, zo niet de leidingen stukvriezen (waterschade);
 • is de elektronische inbraakmeldinstallatie ingeschakeld
 • is er een goedgekeurd blusmiddel;
 • wordt het gebouw nog onderhouden (denk aan dakinspecties, verwijderen van graffiti)
 • is er ook sprake van tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld rommelmarkten e.d, dit verzwaart het risico

Onze dienstverlening

U kunt bij ons terecht voor een gedegen risicoanalyse. Dit is een belangrijke eerste stap van uw risicomanagementproces. Weet u immers wat de risico’s zijn, dan kunt u anticiperen en ingrijpen voordat het te laat is.

Back To Top
×Close search
Zoeken