skip to Main Content

Brandgevaarlijke materialen

Brand, het is voor iedere ondernemer één van de grootste angsten. Ongewenste, brandgevaarlijke materialen in het afval, zijn de grootste oorzaak van afvalbranden. Bedrijven in de afvalbranche nemen veel voorzorgsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld  ontruimingsoefeningen houden, investeringen in sprinklerinstallaties en warmtedetectieapparatuur.

Brandpreventie en maatwerk

In maart 2021 is een uitgebreide pilot gestart onder 7 afval- en recyclingbedrijven, die tot doel heeft om alle afval- en recyclingbedrijven volgens een transparante en realistische methodiek verzekerd te krijgen en houden daar waar het brandschade betreft. Kernwoorden van deze pilot zijn risico-inspectie, brandpreventie en maatwerk. De pilot is een samenwerking tussen:

  • BRBS Recycling
  • Troostwijk | BvT
  • Oodit Platform B.V.
  • SAA Verzekeringen B.V.
  • Scharenborg bedrijfsverzekeraars

Het samenwerkingsverband gaat de pilotbedrijven inspecteren en de uitkomsten hiervan verwerken in het Oodit Preventie-platform. Troostwijk | BvT heeft voor dit platform een speciale recycling & afvalbrand module ingericht. Het digitale platform toont per locatie een actueel inzicht in de brandrisico’s en laat zien hoe deze permanent of periodiek zijn te monitoren om de kans op brandschade zo veel als mogelijk te elimineren. Daarnaast laat het platform de verantwoordelijke functionaris zien en geeft aan wanneer het monitorverzoek is afgehandeld.

Deze methodiek maakt het voor verzekeraars mogelijk om tussentijds sturing te geven en een maatwerkpolis en dito premie aan te bieden. Een situatie die uitgaat van een positieve agenda en waarbij investeringen in brandpreventie eenvoudig terugverdiend kunnen worden door een lage(re) verzekeringspremie en niet in de laatste plaats het verzekerbaar houden of krijgen van het bedrijf.

Back To Top
×Close search
Zoeken