VARKENS.NL: Jurjen Burghgraef houdt vurig pleidooi voor brandveiligheid


Het afgelopen jaar is het steeds problematischer geworden intensieve veehouderijbedrijven verzekerd te krijgen. Grote ondernemingen moeten op brandveiligheid een acht plus scoren om te worden geaccepteerd door een verzekeraar. “De eerste varkensbedrijven in Nederland die in aanmerking zouden komen voor zo’n brandveiligheidskeurmerk zijn zover”, stelt Jurjen Burghgraef.

Vlak voordat Jurjen Burghgraef ter wereld kwam, brandde de boerderij met koeien van zijn opa en oma af. Hooibroei was de oorzaak. Nu opereert hij als onafhankelijk risico-expert en wordt hij nogal eens betrokken bij het verbeteren van de brandveiligheid bij agrarische bedrijven. “Stalbranden zijn van alle tijden. Kleine bedrijven, kleine branden; grote bedrijven, grote branden met een grotere impact. Maar ook het negatieve sentiment dat hangt rondom de intensieve veehouderij speelt een rol bij het kopschuwer worden van verzekeraars.”

Je kunt het artikel hier lezen.

Burghgraef van Tiel & Partners publiceert Safety Sheet voor Lithium batterijen

Je hebt er waarschijnlijk nog nooit bij stilgestaan, maar Lithium batterijen vind je overal om je heen; ze zitten o.a. in smartphones, speelgoed, laptops, elektrische fietsen en auto’s. Ze zijn licht, hebben een grote energiedichtheid, een lange levensduur en worden massaal toegepast.

 Potentieel gevaar

Helaas, brengen deze batterijen ook een groot potentieel gevaar met zich mee. Lithium batterijen kunnen namelijk, te allen tijden instabiel raken en brand veroorzaken. De nare gevolgen hebben ze bij risico-inspectie- en preventiebureau Burghgraef van Tiel & Partners maar al te vaak gezien. Wij vinden dan ook dat het de hoogste tijd is dat mensen goed geïnformeerd gaan worden over hoe zij lithium batterijen op een veilige en verantwoordelijke manier kunnen opladen en gebruiken.

 Handige Safety Sheet

Waar Burghgraef van Tiel & Partners eerder dit jaar de Echte Preventie Award 2019 bemachtigde dankzij hun publicatie van het document Gebruik en opslag van lithium batterijen met panklare oplossingen voor de meeste bedrijven, publiceren wij nu ook een handige Safety Sheet, die toegankelijk en relevant is voor alle gebruikers van lithium batterijen. Het onderwerp is immers veel te belangrijk en voor vrijwel iedereen relevant.

Klik hier voor het handige Safety Sheet.

Artikel in het VNAB - Verzekeraars moeten recyclingbedrijven niet over eén kam scheren maar individueel beoordelen

In de verzekeringsbranche gaan alle seinen op rood zodra het ‘R-woord’ valt: Recycling. Bedrijven in deze sector zijn vandaag de dag ook op de coassurantiemarkt niet of – in het gunstigste geval – moeilijk te verzekeren. Niet geheel onbegrijpelijk gezien het relatief grote aantal forse branden in deze sector, vooral in het afgelopen jaar. Toch vindt Peter Hummel, samen met zijn broer Johan eigenaar van Hummel Recycling in het Groningse Leek, dat verzekeraars recyclingbedrijven niet over één kam moeten scheren maar hun risico individueel moeten beoordelen. “Ten eerste omdat de aard van de werkzaamheden kunnen verschillen – glas, tuinafval, puin, papier, kunststof, autobanden, ander afval, etc. – en daarmee het schaderisico, maar ook omdat het ene bedrijf het andere niet is als het om investeren in preventie en veilig werken gaat.”

Je kunt het artikel hier lezen.

Artikel in Risk & Business - “We zijn in Nederland al een paar keer door het oog van de naald gekropen”

De twee grote branden bij Stella Fietsen haalden de landelijke media, maar volgens Ronald Koster, internationaal risk engineer en lid van het managementteam bij Burghgraef van Tiel & Partners, gebeurt er wekelijks iets met lithium batterijen; die gebeurtenissen halen het nieuws echter meestal niet. Eén ding is zeker: de batterijen vormen een onderschat gevaar. “We zijn in Nederland echt een paar keer door het oog van de naald gekropen. Wet- en regelgeving om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken ontbreekt echter”, stelt Ronald Koster. “Daarom hebben wij richtlijnen voor een veiligere opslag van lithium batterijen gepubliceerd; dat was hard nodig. Met ons ‘plan van aanpak’ kunnen we helaas niet voorkomen dat deze batterijen branden kunnen veroorzaken, maar wanneer onze adviezen worden nageleefd, zal de schade wel aanzienlijk beperkt worden.”

Je kunt het artikel uit Risk & Business hier lezen.

Persbericht – Het onderschatte gevaar van lithium batterijen –

Amsterdam, 18 februari 2019 – Lithium batterijen brengen een onderschat gevaar met zich mee. Wet- en regelgeving om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken ontbreekt echter. Burghgraef van Tiel & Partners publiceert vandaag haar visie op een veiligere opslag van lithium batterijen, een document dat hard nodig is.

Elektrische technologie is haast niet meer weg te denken uit ons leven: het zorgt ervoor dat we overal bereikbaar kunnen zijn, ons gemakkelijk kunnen verplaatsen en ons ook nog eens kunnen vermaken. Het probleem is echter dat de ontwikkelingen omtrent elektrische technologieën zo hard gaan dat de veiligheid in het geding komt. Veel elektrische voorwerpen brengen namelijk ook een onderschat gevaar met zich mee: de lithium batterij. Ze zijn onder andere te vinden in telefoons, drones, elektrische sigaretten, voertuigen en vele andere gebruiksvoorwerpen die in steeds grotere aantallen, onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. Lithium batterijen zijn erg gevaarlijk omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Door een productiefout of mechanische beschadiging kunnen deze in een zogeheten ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus, de batterij uiteindelijk zal ontbranden, hetgeen resulteert in het vrijkomen van giftige gassen, gepaard gaat met enorme steekvlammen en soms zelfs explosies tot gevolg heeft.

Klik hier voor de visie van Burghgraef van Tiel & Partners in het document “Gebruik en opslag van lithium batterijen”.

Klik hier om verder te lezen.

Pas op met brandbare isolatie en zonnepanelen

Asbest eraf, nieuwe isolerende sandwich- en zonnepanelen erop, alles conform het Bouwbesluit. Maar hoe zit het met de brandveiligheid? Daarover zegt het Bouwbesluit namelijk niets. Risico-expert Jurjen Burghgraef merkt dat er nog veel mis gaat, wat onnodige risico’s oplevert.

Veel toegepaste dak- en gevelbekleding tegenwoordig zijn de sandwichpanelen. Bij CUMELA Verzekeringen zien we dat er vaak min of meer bewust wordt gekozen voor de goedkoopste oplossing en dat er geen oog is voor de brandveiligheid. Dat is jammer, want het is vaak mogelijk om tegen geringe extra kosten te kiezen voor minder brandbare isolatie. Dat kan de brandveiligheid én de verzekerbaarheid enorm verbeteren. “Het Bouwbesluit is uitsluitend opgesteld ter bescherming van de mens! Materiële schadebeperking is géén doel van het bouw­besluit”, vertelde risico-expert Jurjen Burghgraef tijdens de Inspi­ratiedagen. Hij liet wat plaatjes zien van bedrijven die conform het Bouwbesluit een brandscheiding (tussenwand) hadden ge­realiseerd in een nieuw bedrijfspand. Door de sandwichpanelen met pur-isolatie op het dak ging het pand door een brand echter toch totaal verloren. “Dat was niet gebeurd als er ook op het dak was nagedacht over brandvertragende maatregelen.”

Je kan het hier lezen.

Artikel in SCHADE magazine

Artikel Burghgraef van Tiel & Partners en Adfiz in SCHADE magazine december 2018Risicomanagement is steeds meer in opkomst onder adviseurs. Daarmee willen we niet zeggen dat financieel adviseurs zich in groten getale omscholen tot risicodeskundige, maar wel dat wij steeds vaker zien dat ze voor hen bruikbare elementen en onderdelen uit risicomanagement inzetten om hun klanten zo goed en volledig mogelijk te adviseren. Een soort ‘cherry picking’, dus. In een artikel dat Jurjen Burghgraef samen met Adfiz schreef voor het decembernummer van SCHADE magazine noemt hij een aantal van deze elementen en onderdelen waarvan hij ziet dat ze succesvol worden ingezet. Het zijn praktische tips die je direct kunt inzetten. Je kan het artikel uit het SCHADE magazine hier lezen.

Nieuwsbrief december 2018

Zo’n ramp als Londen vorig jaar trof wil niemand meemaken: 72 mensen kwamen om bij de brand in de Londense Grenfell-toren. En dat alles vanwege het gebruik van brandbare materialen in de gevelconstructie en het ontbreken van goede inpandige compartimentscheidingen. Ik ben blij dat de Nederlandse overheid de eerste stap heeft gezet in de strijd tegen brandbare gevels. Een eerste stap. Of hierdoor ook de brandveiligheid van hoogbouw voldoende wordt gewaarborgd, dat valt te betwijfelen. Maar daarover meer in de nieuwsbrief die half december 2018 verscheen. In deze nieuwsbrief werd ook aandacht besteed aan de samenwerking met Troostwijk, het artikel over risicomanagementtips dat eind december in het SCHADE magazine verscheen, de sponsorovereenkomst die Burghgraef van Tiel sloot met voetbalvereniging SC Bolsward en natuurlijk: de maatregelen die men kan treffen om veilig het nieuwe jaar in te gaan.

Graag willen wij u namens het voltallige team prettige feestdagen en een goede jaarwisseling wensen. Misschien goed om te noteren dat ons kantoor haar deuren sluit tussen Kerst en Oud & Nieuw. Mogen wij u via deze weg bedanken voor uw vertrouwen in onze organisatie en de plezierige samenwerking? Wij hopen u in het nieuwe jaar weer veilig terug te zien.

Publicaties

Voersector speelt met vuur De (brand)veiligheid van LED verlichting Uitgebreide risicoanalyses verrijken inspectierapporten

Burghgraef van Tiel & Partners en Troostwijk Groep bundelen de krachten

Het gaat goed met Burghgraef van Tiel & Partners. We lieten al eerder weten dat de orderportefeuille nog steeds groeit, niet in de laatste plaats omdat bedrijven zich meer en meer bewust worden van mogelijke risico’s. Om aan de voortdurende vraag te kunnen voldoen hebben we het team toen uitgebreid. En niet lang na uitbreiding van ons team werden we benaderd door Troostwijk Groep die aangaf interesse te hebben in ons bedrijf. Na ampel beraad hebben wij besloten in zee te gaan met Troostwijk Groep als strategische partner. Troostwijk Groep is een partner waar dezelfde cultuur heerst als binnen Burghgraef van Tiel & Partners. Een partner die net als wij kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Een partner die aanvullend is op onze dienstverlening. Het is bovendien een mooie manier om onze constante groei te kunnen ondersteunen.

Met gepaste trots kunnen wij melden dat Troostwijk Groep een meerderheidsbelang heeft genomen in Burghgraef van Tiel & Partners. Voor onze opdrachtgevers verandert er weinig. Wij zullen binnen Troostwijk onder onze eigen naam als zelfstandige unit functioneren. Wat wel verandert is dat Burghgraef van Tiel & Partners en Troostwijk Groep vanaf nu gezamenlijk diensten kunnen aanbieden volgens het one-stop-shop-principe. Opdrachtgevers kunnen nu bij één partij een opdracht neerleggen voor zowel verzekeringstaxaties, bedrijfseconomische taxaties, kunsttaxaties, contra-expertises, risico-inspecties, preventieadviezen als vastgoedadviezen. Via deze link kunt u het volledige persbericht lezen.

Nieuwsbrief juni 2016

Eind juni verscheen onze nieuwsbrief. Daarin konden we melden dat één van onze eerder gemelde plannen inmiddels is verwezenlijkt, namelijk het realiseren van onze nieuwe website. Daarnaast werkten we door aan onze zichtbaarheid. Zo waren we op zaterdag 2 juli 2016 om 16.30 uur te gast in het RTL4-programma Da’s Goed Geregeld. Ook besteedden we in onze nieuwsbrief aandacht aan het ontstaan van brand in (dak)ventilatoren. Volgens onze cijfers is het aantal branden dat ontstaan is door (dak)ventilatoren de laatste jaren toegenomen. Recent voorbeeld is de grote brand die onlangs woedde in Genemuiden. Maar wist u bijvoorbeeld dat ledverlichting ook brandrisico’s met zich meebrengt? Wij hebben ons preventieadvies voor u op een rijtje gezet. Ten slotte kon u lezen over het opleidingsprogramma dat Burghgraef van Tiel & Partners dit jaar aanbiedt. Maar liefst 60 cursisten namen deel aan het examen van de opleiding tot Risico Deskundige!

Nieuwsbrief januari Burghgraef van Tiel & Partners

Nieuwsbrief januari 2016

De nieuwsbrief van januari stond onder meer in het teken van de toekomst van Burghgraef van Tiel & Partners. Na het overlijden van Johan in mei 2014 is besloten op eigen kracht verder te gaan onder dezelfde naam en met de bekende gezichten. Tevens kon u in onze nieuwsbrief lezen dat we al 10 jaar met succes trainingen verzorgen om nieuwe mensen op te leiden. Eind februari startten we met de training Risicodeskundige. Het laatste onderwerp dat we behandelden was het verhoogde brandrisico van wasdrogers.

Nieuwsbrief december 2015 Burghgraef van Tiel & Partners

Nieuwsbrief december 2015

Het jaar liep alweer ten einde, waardoor het tijd was voor de laatste nieuwsbrief van 2015. In deze nieuwsbrief behandelden we de casus: Brand in bakwand. Dit naar aanleiding van een brand in een bakwand met gasgestookte frituurbakken, waarvoor wij benaderd werden. Volgend jaar starten wij met een training Risicodeskundige die exclusief toegankelijk is voor medewerkers van opdrachtgevers. Voor de trainingen is een beperkt aan plaatsen beschikbaar, meer informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief. Meld u zich op tijd aan! Het laatste onderwerp van de nieuwsbrief ging over het Ronald McDonals Huis. Omdat wij deze instantie een warm hart toedragen hebben wij besloten vriend te worden van het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam

Nieuwsbrief Burghgraef van Tiel & Partners

Nieuwsbrief december 2014

Voor ons is 2014 een speciaal jaar, omdat we maar liefst 10 jaar bestaan! We vonden dat het tijd werd voor een terugblik op dit decennium. Bij de start in 2004 werden drie doelen geformuleerd: plezier in samenwerken, jonge mensen opleiden en zakelijk succes. In de nieuwsbrief van december kunt u meer lezen over de realisatie van deze doelen in de afgelopen tien jaar. U leest bijvoorbeeld over de collegiale begeleiding die we nieuwe medewerkers geven, maar ook over de vakopleiding voor risico-inspecteurs die wij aanbieden. Tevens behandelden we een casus in onze nieuwsbrief: Certificeringsregeling Brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Daarnaast blikten we terug op ons zakelijk succes. Mede dankzij Johan wisten we de drie gestelde doelen te bereiken. Die doelen zullen voor altijd een voortdurende bron van inspiratie blijven. Als laatste richtten wij een dankwoord aan u, naar aanleiding van het medeleven dat u heeft getoond na het overlijden van Johan

Nieuwsbrief maart 2014 Burghgraef van Tiel & Partners

Nieuwsbrief maart 2014

In onze nieuwsbrief van maart 2014 kon u lezen dat onze risicodeskundige Andre van Strien –  die in 2013 de Cobra Young Professional Award won voor het uitblinken in kennis – ons heeft verlaten. Per 1 april 2014 is hij aan de slag gegaan bij AIG Europe Limited, Netherlands. Wij zijn trots op Andre en wensen hem een prettige samenwerking toe met AIG. Zeer blij zijn wij om te mogen melden dat we ook nieuwe medewerkers in dienst hebben genomen. David Bloem en Dennis Boogaard volgen inmiddels de opleiding tot risicodeskundige bij Burghgraef van Tiel & Partners. Met deze twee nieuwe aanwinsten vergroten wij onze inspectiecapaciteit en kunnen wij u nog beter van dienst zijn!

Persbericht Echte Preventie Award 2019