skip to Main Content

Risico’s beperken

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  – voorheen het bouwbesluit – is er helaas niet op gericht op het voorkomen van brand, maar meer op het beperken van de schade richting de omgeving. Als je dus bouwt volgens het bouwbesluit wil dit niet zeggen dat je een veilige stal bouwt. Specifiek voor deze branche hebben wij ook een opleiding ontwikkeld, waarbij de belangrijkste risicobronnen worden beschreven en op welke wijze de risico’s beperkt kunnen worden.

Troostwijk | BvT is betrokken bij het actieplan brandveiligheid veestallen en zijn ook door de onderzoeksraad van veiligheid benaderd om onze mening te geven over deze sector. De rapportage is recentelijk gepubliceerd waarbij de belangrijkste boodschap is, als je het aantal branden wilt verminderen zullen de ontstekingsbronnen moeten worden beperkt. Daarnaast zal er meer onderzoek moeten worden gedaan naar de oorzaak van een brand.

Troostwijk | BvT werkt op dit gebied nauw samen met NLOI. Een onafhankelijk onderzoeksbedrijf dat niet aan een verzekeraar is gekoppeld. Wij zetten altijd de schade-informatie die wordt verkregen naar aanleiding van de schade om naar preventie, zodat we deze schade voortaan kunnen voorkomen bij andere bedrijven.

Dit is namelijk een win-win situatie.

Ondanks uitdagingen nog duizenden bedrijven actief

Sinds 1950 is het aantal landbouwbedrijven in Nederland aanzienlijk afgenomen, terwijl het totale landbouwareaal relatief stabiel is gebleven. Dit komt door schaalvergroting en efficiëntieverbeteringen in de landbouwsector. Desondanks zijn er nog duizenden bedrijven in deze brede sector actief. Het grootste gedeelte legt zich toe op veehouderij en fokkerij, gevolgd door gewas- en plantenteelt.

De komende tijd staan de volgende grote uitdagingen voor de agrarische sector op het pad:

 • Marktgerichter ondernemen: aanpassen op de veranderende marktvraag van de consument.
 • Terugdringen van emissies en residu: Duurzaamheid en milieubescherming zijn van groot belang.
 • Versterking van biodiversiteit: Herstellen en behouden van natuurlijke ecosystemen en bevordering van biodiversiteit.

Deze uitdagingen brengen inherente risico’s met zich mee die wij in kaart brengen en passend kunnen adviseren.

Sectoren

Onze klanten zijn onder meer actief in de volgende sectoren.

Veehouderij en fokkerij

 • rundveehouderij met zuivelbedrijven
 • vleesveebedrijven
 • pluimveebedrijven
 • geiten- en schapenhouderijen
 • paarden- en ponyhouderijen
 • overige kleindierhouderijen
 • visserij

Gewas- en plantenteelt

 • akkerbouw
 • glas- en tuinbouw
 • perk- en potplanten
 • bloembollenbedrijven
 • fruitteeltbedrijven
 • champignon- en paddenstoelenteeltbedrijven
 • bomen en vasteplantenteeltbedrijven

Heteluchtheaters

Bij veel agrarische bedrijven zijn de schuren onverwarmd. Als bijverwarming maakt men dan vaak gebruik van brandstof gestookte heteluchtheaters. Aan het gebruik hiervan zijn risico’s verbonden, omdat ze vaak erg vuil zijn waardoor stof meegeblazen kan worden die als brandende vonken in het rond vliegen. Deze verwarmingsbron is dan ook nog steeds hoog in de lijst van schadeoorzaken in deze branche.

Klimaatveranderingen

De verwachting is dat in de toekomst meer schade zal ontstaan ten gevolge van hevige regenbuien, hagelbuien of stormen. Nieuwe bedrijfsmatige gebouwen worden steeds lichter gebouwd. Indien er sprake is van nieuwbouw, kan bespreekbaar worden gemaakt, dat er toch wordt gekozen voor zwaardere uitvoering van de draagconstructie, zodat ook rekening kan worden gehouden met de extra belasting ten gevolge van “noodweer”.

Beoordelen risico’s

Bij het beoordelen van de verzekerbare risico’s in agrarische sector wordt gekeken naar een grote verscheidenheid aan zaken, de belangrijkste onderdelen zijn:

 • bouwregelgeving en isolatiematerialen
 • tanks en bodemonderzoek
 • asbest
 • zonnepanelen
 • energieopslagsystemen
 • Verwarming
 • brandgevaarlijke werkzaamheden
 • leegstand
 • klimaatveranderingen
 • ongediertebestrijding

Bovengenoemde onderdelen zijn van toepassing op de gehele agrarische sector. Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren die specifiek behoren bij het type branche.

Onze dienstverlening

U kunt bij ons terecht voor een gedegen risicoanalyse. Dit is een belangrijke eerste stap van uw risicomanagementproces. Weet u immers wat de risico’s zijn, dan kunt u anticiperen en ingrijpen voordat het te laat is.

Van onze nieuwbouwbegeleiding kunt u ook gebruikt maken als u niet dagelijks bent betrokken bij het nieuwbouw- of verbouwingsproces. Wij begeleiden u dan gedurende het gehele bouwproces.

Back To Top
×Close search
Zoeken