skip to Main Content

Burghgraef van Tiel is vanaf de oprichting actief in het voorkomen van branden in deze specifieke sector. Met name in deze branche is het voorkomen van een brand essentieel, want een brand in een stal heeft vrijwel altijd direct tot gevolg dat er dieren omkomen door de rookgassen of het vuur.

Het bouwbesluit is er helaas niet op gericht op het voorkomen van brand, maar meer op het beperken van de schade richting de omgeving. Als je dus bouwt volgens het bouwbesluit wil dit niet zeggen dat je een veilige stal bouwt. Specifiek voor deze branche hebben wij ook een opleiding ontwikkeld, waarbij de belangrijkste risicobronnen worden beschreven en op welke wijze de risico’s beperkt kunnen worden.

Burghgraef van Tiel is sinds kort betrokken bij het actieplan brandveiligheid veestallen en zijn ook door de onderzoeksraad van veiligheid benaderd om onze mening te geven over deze sector. De rapportage is recentelijk gepubliceerd waarbij de belangrijkste boodschap is, als je het aantal branden wilt verminderen zullen de ontstekingsbronnen moeten worden beperkt. Daarnaast zal er meer onderzoek moeten worden gedaan naar de oorzaak van een brand.

Burghrgaef van Tiel werkt op dit gebied nauw samen met NLOI. Een onafhankelijk onderzoeksbedrijf dat niet aan een verzekeraar is gekoppeld. Wij proberen altijd de schade-informatie die wordt verkregen naar aanleiding van de schade om te zetten naar preventie, zodat we deze schade voortaan kunnen voorkomen bij andere bedrijven.

Dit is namelijk een win-win situatie.

Duizenden bedrijven actief

In de agrarische sector zijn duizenden bedrijven actief. Het grootste gedeelte legt zich toe op veehouderij en fokkerij, gevolgd door gewas- en plantenteelt. De laatste jaren is er afname waarneembaar van het aantal bedrijven in de sector met daarbij veelal schaalvergroting per bedrijf. De agrarische sector kan globaal worden ingedeeld in twee hoofdactiviteiten:

 • veehouderij en fokkerij ondernemingen
 • gewas- en plantenteelt bedrijven.

Veehouderij en fokkerij

 • rundveehouderij met zuivelbedrijven
 • vleesveebedrijven
 • pluimveebedrijven
 • geiten- en schapenhouderijen
 • paarden- en ponyhouderijen
 • overige kleindierhouderijen
 • visserij

Gewas- en plantenteelt

 • akkerbouw
 • glas- en tuinbouw
 • perk- en potplanten
 • bloembollenbedrijven
 • fruitteeltbedrijven
 • champignon- en paddenstoelenteeltbedrijven
 • bomen en vasteplantenteeltbedrijven

Heteluchtheaters

Bij veel agrarische bedrijven zijn de schuren onverwarmd. Als bijverwarming maakt men dan vaak gebruik van heteluchtheaters, vaak olie gestookt. Aan het gebruik hiervan zijn risico’s verbonden, omdat ze vaak erg vuil zijn waardoor stof meegeblazen kan worden die als brandende vonken in het rond vliegen.

Klimaatveranderingen

De verwachting is dat in de toekomst meer schade zal ontstaan ten gevolge van hevige regenbuien, hagelbuien of stormen. Nieuwe bedrijfsmatige gebouwen worden steeds lichter gebouwd. Indien er sprake is van nieuwbouw, kan bespreekbaar worden gemaakt, dat er toch wordt gekozen voor zwaardere uitvoering van de draagconstructie, zodat ook rekening kan worden gehouden met de extra belasting ten gevolge van “noodweer”.

Beoordelen risico’s

Bij het beoordelen van de verzekerbare risico’s in agrarische sector wordt gekeken naar een grote verscheidenheid aan zaken.

De belangrijkste onderdelen zijn:

 • bouwregelgeving
 • tanks en bodemonderzoek
 • asbest
 • heteluchtheaters
 • brandgevaarlijke werkzaamheden
 • leegstand
 • klimaatveranderingen
 • ongediertebestrijding

Bovengenoemde onderdelen zijn van toepassing op de gehele agrarische sector. Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren die specifiek behoren bij het type branche.

Onze dienstverlening

U kunt bij ons terecht voor een gedegen risicoanalyse. Dit is een belangrijke eerste stap van uw risicomanagementproces. Weet u immers wat de risico’s zijn, dan kunt u anticiperen en ingrijpen voordat het te laat is.

Van onze bouwbegeleiding kunt u ook gebruikt maken als u niet dagelijks bent betrokken bij het nieuwbouw- of verbouwingsproces. Wij begeleiden u dan gedurende het gehele bouwproces.

Back To Top
×Close search
Zoeken