skip to Main Content

Waarom een Risico-Inspectie?

Een risico-inspectie is een belangrijke eerste stap in het risico en portfolio managementproces. Preventiemaatregelen moeten altijd gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s. Dit betekent dat we risico’s van de processen, de gebouwconstructies en omgeving in kaart brengen, evenals de genomen mitigerende maatregelen. Mocht dit niet passend zijn of hier ruimte is voor verbetering dan volgt een passend preventieadvies. Hierbij zijn de risico’s en schadeverwachting helder voor u in beeld.

Omdat de maatschappij snel veranderd en duurzaamheid steeds van zelfsprekender wordt is het ook van belang een goed beeld van het risico te hebben op de korte en middellange termijn. Deze veranderingen kunnen immers significante gevolgen hebben voor het risicoprofiel en de schadeverwachtingen. Door tijdig en juist te adviseren kan op een veilige manier verduurzaamd worden.

Wat is een Risico-Inspectie?

Hoe gaat een dergelijke risico-inspectie in zijn werk? Wij starten in de basis altijd met een kort interview waarin wij de ondernemer vertellen wat wij gaan doen en met welk doel. Het aantal grote schades verlagen, de frequentie van schades verminderen en de schade-omvang verminderen. Na het interview doen wij de rondgang door het bedrijf en tijdens of na die rondgang worden de bevindingen met de ondernemer besproken. Deze worden vervolgens verwerkt in een heldere rapportage die ook wordt voorzien van een preventiebijlage met tips en aandachtspunten, zodat het risicoprofiel verbeterd kan worden.

Riskmanagement platform Oodit

Voor de beoordeling van risico’s maakt Troostwijk | BvT onder meer gebruik van het riskmanagement platform van Oodit. Dankzij dit platform kan op eenvoudige wijze gestructureerde data verzameld worden. Zo biedt deze softwaretool grip op een portefeuille en helpt de tool om te sturen op openstaande preventiepunten.

Een sterk punt in onze dienstverlening is dat wij een schade altijd achteraf analyseren. Want van een schade kan je ook veel leren. Deze analyse leggen wij vervolgens vast in onze datatool en ons trainingsprogramma.

Back To Top
×Close search
Zoeken